"Uitstel door advocaat hoofdoorzaak vertraging in strafzaken"

De voornaamste oorzaak van vertraging in strafzaken, is het feit dat advocaten uitstel vragen aan de rechtbank. Dat stelt het Antwerpse parket-generaal over de evolutie van de gerechtelijke achterstand in zijn jongste jaarverslag.

Het werkingsverslag 2014 van het parket-generaal in Antwerpen benadrukt de verantwoordelijkheid van de advocaten in de gerechtelijke achterstand. "De voornaamste oorzaak van vertraging is gelegen in de verzoeken tot uitstel vanwege de balie", stelt het jaarverslag. "Als reden wordt veelal opgegeven dat men pas geconsulteerd werd, men wacht op nieuwe stukken, men weerhouden is op andere zittingen, men bijkomend overleg wenst met cliënt, men wenst te antwoorden op conclusies die door de tegenpartij (recent) werden genomen", luidt het.

In burgerlijke zaken wordt door het parket-generaal ook aangevoerd dat de rechtbanken afhankelijk zijn van de raadslieden. "Partijen zijn meester over de procedure", zegt het rapport.

Het Antwerpse parket-generaal wees al in eerdere jaarverslagen met de vinger naar de advocaten. "Het aantal strafpleiters is beperkt, er wordt uitstel gevraagd om zelf te pleiten en als motief wordt aangevoerd "weerhouden in andere zaak" of "weerhouden voor assisen". Het verlenen van uitstel is ook afhankelijk van de assertiviteit van de kamervoorzitter", aldus het parket-generaal.

In jeugdzaken, bij de kamer van inbeschuldigingstelling en bij het hof van assisen is er geen vertraging in het ressort Antwerpen-Limburg.

Advocaten reageren verontwaardigd

De Orde van Vlaamse Balies reageert verontwaardigd op de conclusies van het jaarverslag van het Antwerpse parket-generaal.

"De oorzaken aangehaald in het verslag gebeuren inderdaad", zegt Gracy Saerens, bestuurder van de Orde van de Vlaamse Balies. "Maar er zijn ook heel wat andere zaken die vertraging kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld doordat er geen tolk aanwezig is, het deskundigenverslag er niet is, er verkeerd is gedagvaard, ..."

Uit niets blijkt bovendien dat verzoeken tot uitstel vanwege de balie de belangrijkste oorzaak zijn, voegt Saerens daar nog aan toe. De conclusie van het Antwerpse parket-generaal is volgens haar dan ook te kort door de bocht.

Saerens wijst er ook nog op dat in het hof van beroep van Antwerpen voor bepaalde kamers geen zittingen mogelijk zijn voor eind 2016 en in sommige gevallen zelfs eind 2017. Iets wat niet te wijten is aan de advocaten.