De Lijn dreigt aantal grote doelen te missen

De Lijn dreigt een aantal belangrijke doelstellingen en ambities uit de beheersovereenkomst, die eind 2015 afloopt, te missen. Zo is het aantal reizigers tussen 2011 en 2014 gedaald in plaats van met 10,5 procent gestegen. Voorts daalt de stiptheid en blijven de trams trager rijden dan de verhoopte 25 km/u. Maar het is lang niet allemaal kommer en kwel. Zo stijgt de veelbesproken kostendekkingsgraad van de vervoersmaatschappij. Dat blijkt uit de jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst van De Lijn die het persagentschap Belga kon inkijken.

De beheersovereenkomst die De Lijn met de Vlaamse overheid heeft afgesloten voor de periode 2011-2015 bevat een heel aantal doelstellingen rond onder meer reizigerscijfers, toegankelijkheid, efficiëntie en veiligheid.

Met de eindstreep in zicht lijkt De Lijn een aantal vooropgestelde doelen te zullen missen. Meest opvallend is wellicht de daling van het aantal reizigers. In plaats van de vooropgestelde reizigersgroei van 10,5 procent tussen 2011 en 2015, is het aantal reizigers sinds 2011 met 3 procent gedaald, met name van 549 miljoen in 2011 tot 532 miljoen in 2014.

Ook de stiptheid blijft een probleem. Tijdens de avondspits rijdt net iets minder dan de helft van de bussen en trams (49,6 procent) op tijd.

Goed, maar kan beter...

Op een aantal vlakken zet De Lijn wel stappen vooruit, maar blijft het onder de vooropgestelde doelstelling. Zo rijden de trams wel sneller, maar blijven ze met 20 km/u nog ruim onder het verhoopte gemiddelde van 25 km/u. Een gelijkaardig verhaal zijn de verkeersboetes. Het aantal boetes is gedaald, maar blijft met 1 per 115.496 km nog ruim onder het streefdoel van 1 per 150.000 km.

Geslaagd...

Maar de evaluatie toont ook aan dat De Lijn op weg is om een hele reeks streefdoelen wél te halen. Zo is het aantal lijnen en ritten met capaciteitsproblemen fors gedaald en is het aantal gecontroleerde reizigers fors toegenomen.

Ook de veelbesproken kostendekkingsgraad van De Lijn stijgt langzaam maar zeker, van 14,9 procent in 2011 naar 15,8 procent in 2014. De vervoersmaatschappij sloot 2014 ook af met een budgettair evenwicht.

Meest gelezen