Explosievenonderzoek in Melle, Merelbeke en Gentbrugge

In de buurt van het station van Merelbeke, maar ook in aanpalende straten in Melle en Gentbrugge, heeft de intercommunale Farys een explosievenonderzoek laten uitvoeren. Vanaf het najaar zijn er uitgebreide wegen- en rioleringswerken gepland over het grondgebied, maar daar worden vaak bommen uit de Tweede Wereldoorlog bovengehaald. Het explosievenonderzoek moet dergelijke hinder voor de werken zoveel mogelijk voorkomen.

In 1944 werd het vormingsstation van Merelbeke twee keer gebombardeerd door de geallieerden. Sindsdien worden regelmatig bommen bovengehaald, al dan niet met (grootschalige) evacuaties als gevolg. Eind april nog werden ruim 1.100 huizen ontruimd omdat daar in de buurt een niet-ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden werd.

Vanaf het najaar en in 2016 zijn er uitgebreide wegen- en rioleringswerken gepland over het grondgebied van Melle, Merelbeke en Gent. De werkzone zal zich uitstrekken over de Bloemstraat, Merelbekestationsplein, Gontrode Heirweg, Vijverwegen en Varingstgraat.

"Uit voorzorg en vooruitziend naar de veiligheid van de werken, en ook om die werken met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen, wed beslist om een peilingsonderzoek te laten uitvoeren", zegt Farys-woordvoerder Bruno Pessendorffer. Het zogenaamde "magnometrisch" onderzoek werd door een gespecialiseerde firma uitgevoerd. Een handmatig voortgeduwd wagentje reed daarbij over het hele traject. "Het peilingsonderzoek neemt gegevens op van oneffenheden in het magnetisch veld van de aarde", verduidelijkt Pessendorffer.

De gegevens moeten daarna geïnterpreteerd worden, wat nog enkele weken zal duren. Voorafgaand aan het onderzoek werden onder meer al luchtfoto's van net na de bombardementen bestudeerd.