Kmo's trekken meer personeelsleden aan

De Vlaamse kmo's hebben opnieuw meer personeel in dienst. In de laatste twaalf maanden hebben ze twee procent meer mensen in dienst genomen. Dat blijkt uit cijfers van het dienstenbedrijf SD Worx.

Tijdens het eerste kwartaal van 2015 steeg de structurele tewerkstelling in Vlaanderen met 0,7 procent. In de laatste 12 maanden kwamen er dus 2 procent medewerkers bij. Het waren vooral de kleine kmo's, met minder dan 20 werknemers, die meer tewerkstelling realiseerden. Zij lieten een stijging met 2,2 procent optekenen en compenseren het status quo bij de grote kmo's. In het tussensegment, met kmo's tussen 20 en 49 medewerkers, steeg het aantal medewerkers met 0,6 procent.

Opvallend is volgens SD Worx de stijging van het aantal 50-plussers. Hun aantal is in de laatste 12 maanden met 3,56 procent gestegen. Het aantal jongeren is dan weer licht gedaald (-0,86 procent). Ook opvallend is ook de stijging van het aantal deeltijdsen (+1,54 procent).

"Kleine bedrijven zijn heel voorzichtig in het aannemen van werknemers, ook heel voorzichtig om mensen te ontslaan. Dus daar is de tewerkstelling echt wel heel duurzaam. Als daar een positieve tendens is, dan mag je wel zeggen dat het heel positief gaat", zegt Johan Van Duyse van SD Worx.

De Brusselse en Waalse kmo's hebben het moeilijker. Daar daalde de tewerkstelling tijdens het eerste kwartaal met respectievelijk 0,3 procent en 0,2 procent ten opzichte van het laatste kwartaal vorig jaar.