Nog geen enkele vergunning voor kinderopvang aan huis

Sinds het nieuwe kinderopvangdecreet van 2012 heeft nog geen enkele organisatie een vergunning gekregen voor kinderopvang aan huis. Die mogelijkheid voor opvang aan huis staat wel ingeschreven in het decreet, maar blijft voorlopig dode letter. Het uitvoeringsbesluit dat het systeem moet regelen, is er nog niet. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een schriftelijke vraag van CD&V-parlementslid Katrien Schryvers.

Organisaties en diensten die jonge kinderen opvangen in de thuisomgeving van de kinderen moeten sinds het nieuwe kinderopvangdecreet van 2012 beschikken over een vergunning van Kind & Gezin. Alleen blijft die "opvang aan huis" voorlopig dode letter. Het uitvoeringsbesluit dat de voorwaarden voor het systeem moet vastleggen, is nog niet klaar. Daarom heeft voorlopig ook nog geen enkele organisator een vergunning gekregen. Zo stelt minister van Welzijn Jo Vandeurzen in antwoord op een vraag van partijgenote Katrien Schryvers.

Het kinderopvangdecreet betekent voor de hele sector een grote verandering. Die verandering in goede banen leiden, was en is nog steeds de hoofdbekommernis. Maar de "opvang aan huis" zal geen dode letter blijven, laat de CD&V-minister verstaan.

"De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen de implementatie van het decreet stapsgewijs verder te zetten en via het voortgangsoverleg de regelgeving bij te sturen en te vereenvoudigen zodat eventuele drempels kunnen weggewerkt worden. Ook de opvang aan huis zal deze legislatuur aan bod komen", aldus Vandeurzen.