"Kilometerheffing voor personenwagens? Dat moeten we gewoon doen"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) pleit voor de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens. Wie weinig rijdt, moet dan wel minder belastingen betalen. Dat zegt hij in een interview met De Tijd.

"Als we iets willen doen aan de files op de Vlaamse wegen, dan moeten we alle instrumenten aangrijpen", zegt Weyts. "We zetten in op wegenwerken, maar alleen met beton zal het niet lukken. We werken ook aan sneller en comfortabeler openbaar vervoer, maar uiteindelijk zullen we de mobiliteit moeten sturen."

Het instrument daarvoor is een kilometerheffing voor personenwagens. "We moeten dat gewoon doen", zegt de minister. "We vinden het doodnormaal dat we in Frankrijk en Zwitserland betalen voor het gebruik van de wegen. Waarom zouden we hetzelfde principe niet in Vlaanderen invoeren? Wij zijn het transitland bij uitstek."

Met een kilometerheffing kan je het verkeer echt sturen, stelt Weyts.  Dan kan je tarieven bepalen in functie van plaats en tijd, bijvoorbeeld om het rijden buiten de spits goedkoper te maken. Het principe moet wel zijn dat de vervuiler betaalt. "Het bezit van een wagen belast de wegen en de economie niet. Het verbruik daarentegen leidt tot vervuiling en files. Wie de weg minder belast, moet dan ook minder belastingen betalen", zegt Weyts, die aan een ruimer draagvlak voor de kilometerheffing wil werken.

Vrachtwagens

De invoering ervan is ook nog niet meteen voor morgen. Er is nog meer studiemateriaal nodig, zegt Weyts, en bovendien is Wallonië niet voor de kilometerheffing te vinden en twijfelt Brussel erover. Via de kilometerheffing voor vrachtwagens kunnen we misschien de weerstand tegen de invoering voor personenwagens overwinnen.

Het principe van de kilometerheffing voor vrachtwagens is onlangs goedgekeurd door de Vlaamse regering. De heffing zou ingaan vanaf april volgend jaar. Momenteel wordt er onderhandeld over de modaliteiten.

Weyts wil dat de tarieven niet te hoog zijn om onze concurrentiepositie te vrijwaren. Bovendien pleit hij voor een vrijstelling van de heffing op economische belangrijke plaatsen, zoals de haven van Antwerpen.

Een deel van de opbrengsten moet terugvloeien in de Vlaamse economie. Dat kan via investeringen in weginfrastructuur, de afschaffing van het wegenvignet voor vrachtwagens en de aftrekbaarheid van de heffing in de vennootschapsbelasting. Weyts onderhandelt ook over een specifieke doelgroepenkorting voor de transportsector.