"Van een averechtse inkomensverdeling gesproken"

De Huurdersbond is ontgoocheld in CD&V omdat de partij zich niet langer verzet tegen een indexering van de huurprijzen.

De christendemocraten konden er vooralsnog niet mee leven dat de lonen door de indexsprong niet zouden stijgen, maar de huurprijzen wel. Dat zou huurders, die het financieel al moeilijker hebben dan eigenaars, dubbel treffen, was de redenering. De partij lag zo op ramkoers met coalitiepartner N-VA, die niet wilde horen van een indexsprong voor huurders.

Maar vandaag lijkt de partij bij monde van minister van Werk Kris Peeters afstand te nemen van dit standpunt. "Er komt wellicht geen indexsprong voor huurprijzen in de taxshift", gaf Peeters toe, en dat zint de Huurdersbond duidelijk niet.

"Als je een huursom van 500 euro betaalt, komt daar na een indexering maandelijks 10 euro bij, op jaarbasis wordt dat 120 euro", zegt Geert Inslegers. "Dat is niet niets, zeker niet voor mensen die al te weinig overhouden na het betalen van de huur. Van een averechtse inkomensverdeling gesproken..."