"Sociale toeslag bij kinderbijslag ook voor laagste lonen"

Bij de hervorming van de kinderbijslag zullen ook de laagste lonen recht krijgen op een sociale toeslag. Nu wordt die enkel toegekend aan wie een leefloon heeft of een uitkering krijgt.

Vlaanderen is sinds dit jaar bevoegd voor de kinderbijslag en wil tegen 2016 een eigen systeem uitwerken. Het budget van 3,45 miljard euro wordt behouden, maar er wordt een gelijke basisbijslag voor elk kind vooropgesteld. Nu krijgt een gezin meer geld voor een tweede en voor een derde kind.

Dat grote gezinnen met 3 of 4 kinderen dit in hun portemonnee zullen voelen, lijkt dan ook onvermijdelijk. Maar grote gezinnen zijn soms ook gezinnen die het met wat minder moeten stellen, drijft minder kinderbijslag hen dan niet in de armoede? "Het gaat om een ingewikkeld systeem, we hebben nog tijd nodig om een goed systeem op poten te zetten", ontwijkt Homans de vraag, om dan toch al met een concrete maatregel op de proppen te komen. 

"Wat sowieso duidelijk is, is dat we de sociale toeslag bij de kinderbijslag niet alleen zullen toekennen op basis van een statuut zoals een leefloon of een uitkering (zoals nu gebeurt, red.). Ook mensen die werken, maar een laag inkomen hebben zullen er recht op hebben."

Meest gelezen