"We staan niet machteloos tegenover de vluchtelingen­problematiek"

Europa moet dringend werk maken van een duidelijk migratiebeleid. Dat zegt Paul Scheffer, hoogleraar Europese Studies aan de universiteit van Tilburg in "Terzake". Als we duidelijke keuzes maken, staan we helemaal niet machteloos tegen de vluchtelingenproblematiek.

"In Europa hebben wij een keuze gemaakt door onze binnengrenzen op te heffen, maar dan zeg je tegelijkertijd we hebben nu een gemeenschappelijke buitengrens", zegt Scheffer. Dat besef is nog niet genoeg tot ons doorgedrongen. "Door de crisis in de Middellandse Zee ontdekken we nu dat de Italiaanse grens onze grens is."

Het Europese probleem is dat we geen helder migratiebeleid hebben. "Wij hebben eindeloos gedebatteerd over integratie, maar de simpele vraag over hoeveel arbeidsmigratie wij willen in Europa, wat voor arbeidsmigratie hebben we nodig, daar begint het mee", zegt Scheffer. Europa zou daarbij kunnen kijken naar de transparante manier waarop de Verenigde Staten, Canada of Australië daarmee omgaan.

Aan de andere kant heeft Europa ook een humanitaire verplichting aan mensen die hier asiel komen vragen. "Wij moeten hier in Europa het debat aangaan van hoeveel humanitaire verplichting kunnen wij op ons nemen. Vorig jaar waren er 600.000 asielaanvragen. Een derde daarvan is opgevangen in Duitsland, 80.000 in Zweden, maar je voelt in die landen dat er wel een grens wordt bereikt van  wat de opnamecapaciteit van een samenleving is", stelt Scheffer,  die besluit dat de verdeling van die asielzoekers over Europa een gerechtvaardigde vraag is.

"We staan niet machteloos tegen de vluchtelingenproblematiek, maar dan moeten we drie dingen doen: een helder arbeidsmigratiebeleid voeren, duidelijker zijn over de illegale immigratie wie we niet willen en daar iets tegen doen en tegelijkertijd de humanitaire verplichting van asielbeleid onder ogen zien en dat eerlijker over Europa verdelen. Op die manier hebben we wel degelijk een handelingsperspectief", besluit Scheffer.