AZ Damiaan in Oostende krijgt installatie tegen legionella

Het AZ Damiaan in Oostende pakt uit met een primeur in de strijd tegen legionella. Het ziekenhuis heeft een speciale installatie in gebruik genomen die de waterleidingen constant zuivert en het drinkwater zo vrijwaart van bacteriën en legionella. De zogenoemde Bifipro-installatie die gebruik maakt van koper-zilver ionisatie, is een primeur in ons land.

Dit systeem is in Nederland al op 300 plaatsen geïnstalleerd, maar de toepassing bleef in ons land een tijdlang op zich wachten. Pas in december 2014 keurde België het systeem officieel goed. AZ Damiaan sprong als eerste op de kar.

Waterleidingen kunnen na een tijd dichtslibben. Waar het water niet frequent doorstroomt, kunnen bacteriën zich ontwikkelen. Bifipro gaat dat proces tegen. Door stroom te steken op koperen en zilveren vorken, komen ionen vrij die de leidingen vrijwaren van bacteriën en vooral van legionella.

"Dit is goed nieuws en een voorbeeld voor de hele Belgische zorgsector. In België zijn namelijk nog veel zorgtehuizen, ziekenhuizen, bejaardenoorden, maar ook hotels, vakantieparken en kantoorcomplexen die niet adequaat zijn beschermd tegen legionella", aldus Leo De Zeeuw, zaakvoerder van Holland Water.

Het systeem is ook duurzaam want de energiekosten komen een flink pak lager te liggen. Zo spaart AZ Damiaan op jaarbasis 23.000 euro uit. "In goed twee jaar hebben we dit systeem terugverdiend", meent het Oostendse ziekenhuis.