Gemeenten, start nu met preventieve bestrijding van de eikenprocessierups

Gemeenten die de voorbije jaren hinder ondervonden van de eikenprocessierups, kunnen best de komende weken werk maken van preventieve bestrijding. De diertjes zitten sinds kort immers in het zogenoemde "derde laviaal stadium", wat erop neerkomt dat ze met bladvraat beginnen en ze stilaan brandhaartjes krijgen die irritatie bij de mens kunnen veroorzaken.

De brandhaartjes zitten tijdens deze periode, die normaal gezien enkele weken duurt, nog maar op één deel van de rups en leiden daarom nog niet tot veel hinder voor de mens. Pas vanaf het vierde laviaal stadium komen de brandhaartjes op het hele rupsenlijf voor en is er een aanzienlijke kans op brandwonden en schade aan ogen en luchtwegen bij mensen in de omgeving.

Het derde stadium is volgens de provincie Antwerpen de beste periode voor een preventieve behandeling met Bacillus thuringiensis, een bacterie die op bladeren kan aangebracht worden. Er bestaat momenteel één federaal erkend bestrijdingsmiddel op basis van Bacillus thuringiensis, maar dat mag niet zomaar gebruikt worden. Het middel doodt immers ook andere bladetende insecten en heeft mogelijk ook een negatief effect op het waterleven. De provincie Antwerpen heeft de plaatsen in haar regio waar niet gespoten mag worden aangegeven op een gevoeligheidskaart, die ook terug te vinden is op de website. Na een bespuiting is een grondige evaluatie bovendien verplicht.

Vorig jaar meldden 27 Antwerpse gemeenten nog "grote hinder" door de eikenprocessierups, al werden er wel minder brandhaarden aangetroffen dan de jaren voordien.