Nog geen witte rook over verdeling lasten en lusten klimaatplan

Het blijft wachten op een akkoord over een klimaatplan. De federale regering en de deelstaten ruziën al jaren over de verdeling van de lasten en de lusten over de vermindering van de CO2-uitstoot en het aandeel hernieuwbare energie tegen 2020. De Nationale Klimaatcommissie (NKC), met vertegenwoordigers van alle betrokken overheden, kwam vadaag samen maar bereikte nog geen akkoord.

België heeft met Europa afgesproken om de uitstoot van CO2 tegen 2020 met 15 procent te verminderen en het aandeel hernieuwbare energie te laten stijgen tot 13 procent. Een interne verdeling van de lusten en de lasten tussen de federale regering en de regio's laat echter al sinds 2009 op zich wachten. Zo vindt men maar geen politiek akkoord over de vermindering van de CO2-uitstoot, de verdeling van de inspanningen rond hernieuwbare energie en de verdeling van de inkomsten uit emissierechten.

Veel officiële commentaar wilde men na afloop van de Nationale Klimaatcommissie niet kwijt. "De vertegenwoordigers van de betrokken overheden hebben de verschillende standpunten nog eens uiteengezet. Het is nu wachten op een verder initiatief van Brussel als voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie. Bedoeling is om in de komende weken verder te werken", is te horen op het kabinet van Vlaams minister Schauvliege.