Pensioenwebsite nu ook voor zelfstandigen

De pensioenwebsite mypension.be van de federale overheid is voortaan ook toegankelijk voor zelfstandigen. Ze kunnen er hun loopbaandossier inkijken en vanaf volgend jaar ook berekenen hoeveel wettelijk pensioen ze later zullen krijgen. Vanaf volgend jaar zullen ook alle ambtenaren dat kunnen.

Mypension.be was tot voor kort enkel toegankelijk voor werknemers in de privésector. Op de website kunnen ze onder meer hun loopbaangegevens inkijken en zien wanneer ze ten vroegste met pensioen kunnen.

Nu kan dat ook voor zelfstandigen en enkele ambtenaren. Vanaf volgend jaar zullen ook alle ambtenaren de website kunnen gebruiken. Dan kan iedere ambtenaar, werknemer of zelfstandige met een elektronische identiteitskaart of een zogenoemde token aan zijn pensioengegevens.

Pensioen berekenen

Op hetzelfde moment wordt de website ook interessanter, want dan kun je niet alleen zien wanneer je ten vroegste met pensioen kunt, je zal er ook kunnen berekenen op welk pensioenbedrag je recht hebt.

"Op elk ogenblik van je loopbaan, of je nu 30 of 40 bent, zal je op mypension.be kunnen zien wat het werk dat je tot dan hebt gepresteerd al aan pensioen heeft opgeleverd", zegt Anne Vanderstappen van RSVZ, de sociale zekerheidsinstelling voor de zelfstandige ondernemers.

De website wordt daarna nog verder uitgebreid, want in 2017 zou je ook moeten kunnen zien wat de financiële gevolgen zijn van bepaalde loopbaankeuzes. Iemand die bijvoorbeeld voltijds gewerkt heeft en op een bepaald ogenblik deeltijds wil gaan werken, kan op de website berekenen wat het gevolg daarvan zal zijn op haar of zijn pensioen.