Steeds meer mantelzorgers actief in Vlaanderen

Er zijn vorig jaar 142.471 mantelzorgers actief geweest in Vlaanderen. Dat zijn er 5 procent meer dan in 2010, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.
ASTIER / BSIP

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een chronisch zieke of een zorgbehoevende uit hun directe omgeving. Uit de cijfers blijkt dat Vlaanderen in 2014 142.471 mantelzorgers telde en 120.798 zorgbehoevenden die geholpen werden door mantelzorgers.

Sommige zorgbehoevenden worden geholpen door verschillende mantelzorgers en andersom staan verschillende mantelzorgers ook ten dienste van meer dan één zorgbehoevende.

De rol van mantelzorger wordt het vaakst (80 procent van de gevallen) opgenomen door iemand uit de familie. Meestal gaat het om de echtgenoot/echtgenote (29 procent) of om de (schoon)dochter (25,7 procent). In 12,2 procent van de gevallen gaat het om broers.