UGent bijt spits af met beleidsplan wetenschappelijke integriteit

De Gentse Universiteit heeft als eerste in ons land een beleidsplan wetenschappelijke integriteit klaar. Dat omvat onder meer een Data Management Plan, dat formeel omschrijft hoe onderzoekers moeten omgaan met data tijdens het onderzoek, meldt de UGent.

"Het centrale uitgangspunt van het beleidsplan is dat integriteit onlosmakelijk verbonden is met kwaliteit", zegt Stefanie Van der Burght van de Directie Onderzoeksaangelegenheden (UGent). "Het plan wil in de eerste plaats goede praktijken bevorderen die de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek aan de UGent kunnen verbeteren."

De instelling reikt haar personeel daarom een aantal middelen aan. "Zo is er bijvoorbeeld het Data Management Plan, een formeel document dat beschrijft hoe onderzoekers moeten omgaan met data tijdens hun onderzoek", zegt Van der Burght. Verder besteedt het plan aandacht aan preventie, enerzijds om goede onderzoekspraktijken te stimuleren en anderzijds om de algemene kwaliteitscultuur te verbeteren, zowel binnen als buiten de instelling.

Een integriteitsmedewerker moet het plan positief en blijvend onder de aandacht brengen. Voor jonge onderzoekers worden door de Doctoral Schools interactieve workshops rond wetenschappelijke integriteit ingericht. Wanneer het toch fout loopt, komt de Commissie Wetenschappelijke Integriteit tussenbeide.