Vlaamse schuld stijgt in 2015 naar 20 miljard euro

De Vlaamse schuld zal tegen eind 2015 oplopen tot 20 miljard euro. Dat is 1,2 miljard meer dan eind 2014, zo blijkt uit een verslag van het Rekenhof over de begrotingsaanpassing 2015 dat Belga kon inkijken. Het Rekenhof toont zich ook kritisch voor een aantal maatregelen in de begrotingsaanpassing van de Vlaamse regering.

Door de nieuwe Europese begrotingsregels schiet het Vlaamse schuldencijfer omhoog. Een aantal schulden die in het verleden niet in de begroting moesten staan, moeten nu wel in de Vlaamse begrotingsboeken staan. Het gaat onder meer om schulden rond sociale huisvesting (o.a. VMSW en VWF) en een aantal alternatieve financieringen zoals VIPA in de welzijnssector en Scholen van Morgen in onderwijs. Daardoor bedroeg de Vlaamse schuld eind 2014 niet langer 4 miljard euro, maar 18,8 miljard euro.

Volgens het Rekenhof zal die schuld in 2015 nog verder stijgen met 1,2 miljard euro, zodat er tegen eind 2015 een schuldenberg is van 20 miljard euro. Dat bedrag is trouwens nog niet volledig. Zo moet volgens het Instituut voor de Nationale Rekening (INR) ook de schuld met betrekking tot de Deurganckdoksluis worden meegerekend.

Tik op de vingers

Het Rekenhof wijst erop dat de vorige regering nog expliciet mikte op een volledige schuldenafbouw tegen 2020. "Het huidige regeerakkoord verwijst daar niet meer naar. Niettemin blijft het belangrijk dat een duidelijke doelstelling voor de beheersing van de schuld wordt vooropgesteld", aldus het Rekenhof.

Het Rekenhof tikt de Vlaamse regering in het rapport ook links en rechts op de vingers. Zo twijfelt de begrotingswaakhond onder meer of er wel voldoende middelen zullen zijn voor studietoelagen en voor extra plaatsen in ouderenzorg. Het Rekenhof wijst er ook op dat een gedeelte van de voorziene 65 miljoen euro voor nieuw beleid in welzijn "een nieuwe bestemming heeft gekregen, deels voor constant beleid". Tot slot wijst het hof er ook op dat er voorlopig in de begroting "geen middelen voor bijkomende plaatsen in psychiatrische verzorgingstehuizen zijn opgenomen".