"1 op de 4 Belgische bedrijven krijgt vacatures moeilijk ingevuld"

Ongeveer een kwart van de Belgische werkgevers vindt onvoldoende geschikte medewerkers. Dat blijkt uit een enquête van hr-dienstenbedrijf Manpower bij 751 werkgevers in ons land. Precies 24 procent spreekt van een "tekort aan talent", 11 procentpunt meer dan vorig jaar, of bijna een verdubbeling.

De voorbije drie jaar was er een daling, maar volgens Manpower maskeerde de financiële crisis het tekort aan arbeidskrachten. De stijging doet zich zowel voor in Vlaanderen (+14 procentpunt tot 26 procent), Brussel (+9 procentpunt tot 26 procent) als Wallonië (+9 procentpunt tot 18 procent).

De lijst met knelpuntberoepen van Manpower is de voorbije tien jaar nagenoeg dezelfde gebleven: geschoolde arbeiders, commerciële profielen, technici, boekhouders, financiële profielen en chauffeurs. Belgische werkgevers krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld vanwege onvoldoende technische vaardigheden (51 procent), gebrek aan beschikbare kandidaten (35 procent) en een gebrek aan ervaring (27 procent).

"De polarisatie op de arbeidsmarkt groeit tussen de kandidaten met de juiste, door de werkgevers gezochte kwalificaties en zij die daar niet of te weinig over beschikken", zegt Philippe Lacroix, directeur van Manpower in België, in een persbericht. "Het tekort aan talent is een reëel probleem dat de competitiviteit van onze ondernemingen hypothekeert. En dat tekort zal in de toekomst alleen nog maar toenemen naarmate de economie aantrekt en de structurele evoluties/hervormingen op de arbeidsmarkt zich verder doorzetten. Denk maar aan de vergrijzing, de digitalisering en nieuwe technologie waardoor bestaande kennis snel veroudert en de vraag naar nieuwe profielen ('grey collars' en dergelijke) boost."

Opmerkelijk is dat een op de drie werkgevers (34 procent) zegt geen actie te ondernemen om het tekort aan talent te tackelen. Werkgevers die wel naar oplossingen zoeken, doen dat via flexibele arbeid en oplossingen (27 procent), innovatieve rekrutering (21 procent) en het ontwikkelen van de kwaliteiten van de eigen medewerkers (17 procent).