"Veel gepensioneerden en invaliden houden minder over na verhoging vakantiegeld"

Duizenden gepensioneerden en invaliden dreigen, ondanks een verhoging van hun vakantiegeld, aan het einde van het jaar minder over te houden dan voor die verhoging. De fiscus houdt immers meer belasting af dan ze extra vakantiegeld krijgen. Dat zeggen de christelijke ouderenbeweging OKRA en de vereniging voor langdurig zieken Ziekenzorg CM.

Tijdens Rerum Novarum vorige week haalde CM-voorzitter Marc Justaert de kwestie al eens aan. Door het sociaal akkoord over de welvaartsenveloppe wordt het vakantiegeld van langdurig zieken en gepensioneerden opgetrokken vanaf mei. Deze verhoging dreigt echter te worden afgeroomd door de fiscus.

OKRA en Ziekenzorg CM, beide verenigingen uit de christelijke zuil, vragen om een oplossing. "Een volwaardig vakantiegeld moet vakantie mogelijk maken voor invaliden. Zij hebben immers net als iedereen nood om er eens tussenuit te zijn, de batterijen te kunnen opladen om met hernieuwde moed het leven met een chronisch ziekte aan te kunnen. Wij vragen dat de nodige grensbedragen aangepast worden, zodat het bijkomende vakantiegeld ook netto een inkomensstijging betekent. Een verhoging van de belastingvrije som voor invaliden zou een uitkomst kunnen bieden", zegt Johan Tourné, nationaal secretaris van Ziekenzorg CM.

"Het is ongehoord dat sommige gepensioneerden er feitelijk op achteruitgaan, net door deze welvaartaanpassingen. Deze zijn net bedoeld om de welvaartsachterstand van de pensioenen aan de loonevolutie weg te werken, niet omgekeerd", zegt Niek De Meester van OKRA.