"Vlaamse schuld zal komende jaren nog verder stijgen"

De Vlaamse schuld zal de komende jaren nog verder stijgen, als gevolg van de zesde staatshervorming. Dat heeft Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement gezegd. Het gaat om federale schuld die verschuift naar Vlaanderen.

Gisteren bleek uit een verslag van het Rekenhof dat de Vlaamse schuld tegen eind 2015 zal oplopen tot 20 miljard euro. Dat is 1,2 miljard meer dan eind 2014. Een aantal schulden die in het verleden niet in de begroting moesten staan, dienen nu immers wel in de Vlaamse boeken te worden opgenomen. Het gaat onder meer om schulden rond sociale huisvesting en een aantal alternatieve financieringen zoals VIPA in de welzijnssector en "Scholen van morgen" in onderwijs.

"Transfer van schuld"

"De komende jaren zal de geconsolideerde schuld nog toenemen, onder meer door het federale luik van de ziekenhuisfinanciering, dat vanaf 2016 in het kader van de zesde staatshervorming naar Vlaanderen komt", zei Turtelboom. "Het gaat om een transfer van schuld bij de federale overheid naar schuld bij de Vlaamse overheid. Dat is bijna een technisch gegeven."

De schuld zal worden gefinancierd via institutionele investeerders en niet met bancaire leningen, gaf de minister aan.

Eenmalige maatregelen

Turtelboom ging ook in op de 149 miljoen euro aan eenmalige maatregelen die werden genomen bij de begrotingscontrole. Het Rekenhof merkte gisteren op dat de Hoge Raad voor Financiën de eenmalige maatregelen tot 49 miljoen beperkt wilde zien. Volgens Turtelboom ging het echter om ongebruikte gronden. "We hadden twee keuzes. Als we de gronden ongebruikt lieten liggen, was onze schuldpositie met 100 miljoen euro verslechterd. Als we ze verkochten, zoals je zelf ongebruikte goederen op eBay of Kapaza zou zetten, gingen we 100 miljoen euro minder in het rood."

Volgens de minister werd daarnaast voldoende verantwoordelijkheid genomen met structurele maatregelen.