Een meldpunt tegen radicalisering en 54 andere voorstellen

De partijen van de meerderheid en de oppositie hebben in het Vlaams Parlement samen een resolutie voorgesteld met daarin 55 maatregelen voor het bestrijden van gewelddadige radicalisering. Zo moet er onder meer een meldpunt komen waar ongeruste burgers radicalisering kunnen signaleren.
De commissie kwam er onder meer na de aanslagen in Verviers

Enkele maanden geleden is een tijdelijke commissie opgericht in het Vlaams Parlement die antwoorden moest vinden op de problematiek van de religieuze radicalisering, het vertrek van jongeren naar Syrië en de terreurdreiging. Alle Vlaamse partijen, met uitzondering van Vlaams Belang, hebben nu een resolutie voorgesteld met daarin 55 maatregelen om die problemen aan te pakken.

"De aanslagen (in Parijs, en de antiterreuractie in Verviers, red.) liggen al enkele maanden achter ons, maar dat betekent niet dat de dreiging verdwenen is en dat het smeulend vuur van de radicalisering gedoofd is", zegt commissievoorzitster Nadia Sminate (N-VA, midden op de foto). "We moeten alert blijven. Als voorzitter zal ik deze problematiek hoog op de politieke agenda houden."

Zo moet er een meldpunt komen waar ouders, maar ook ongeruste burgers radicalisering kunnen signaleren. De parlementsleden denken aan een neutrale telefoonlijn die onmiddellijk advies kan verlenen of de weg wijzen naar intensieve ondersteuning. In dat opzicht zullen hulpverleners en mensen in het onderwijs ondanks hun beroepsgeheim toch gevallen van radicalisering moeten kunnen melden.

"Erken meer moskeeën"

De Vlaamse partijen willen ook dat er meer moskeeën worden erkend. Niet-erkende moskeeën worden immers vaak vanuit het buitenland gefinancierd, wat een nefaste invloed kan hebben op de ideeën die er worden gepredikt. "Daarom is het belangrijk dat de Moslimexecutieve meer en beter onderbouwde dossiers indient bij de Vlaamse overheid, zodat meer moskeeën kunnen worden erkend", stellen de Vlaamse partijen.

In de resolutie wordt groot belang gehecht aan positieve omkadering van moslimjongeren en het vertellen van de juiste verhalen. Zo wordt de VRT opgeroepen samen met de moslimgemeenschap personen te zoeken die een positief verhaal kunnen brengen over onder meer verdraagzaamheid. In de nieuwe beheersovereenkomst moeten ambitieuze doelstellingen komen over een grotere aanwezigheid van etnisch-culturele diversiteit op het scherm.

Er is geen rechtstreekse band tussen discriminatie en radicalisme, stelt de resolutie duidelijk. "Maar discriminatie staat een gedeeld burgerschap in de weg. Daarom is een actief beleid van gelijke kansen en non-discriminatie een evident onderdeel van een beleid dat het gedeelde burgerschap wil versterken."

BELGA/WAEM