Franse president Hollande voor betere "verdeling" van vluchtelingen

De Franse president François Hollande heeft zich uitgesproken voor een betere "verdeling" van vluchtelingen over de lidstaten van de Europese Unie. Van "quota voor migranten" in Europa kan echter geen sprake zijn, zo reageerde Hollande in Berlijn op de plannen van de Europese Commissie voor een spreiding van vluchtelingen in Europa.

"Er kan geen sprake zijn van immigrantenquota want we hebben regels over de controle van grenzen en het beheer van immigratie", zo stelde Hollande op een persconferentie met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De president onderstreepte het belang van een terugkeerbeleid voor "mensen die naar Europa komen omdat ze denken dat het een welvarend continent is". "Er kunnen geen quota voor deze migranten zijn."

Volgens Hollande heeft het anderzijds "geen enkele zin" om quota te verbinden aan het recht op asiel. "We verwerpen deze notie die indruist tegen het principe." Maar "wanneer vluchtelingen steeds naar dezelfde landen gaan, Duitsland en in mindere mate Frankrijk, Zweden... dan moeten we ervoor zorgen dat ook andere landen hun deel doen. Dat is wat men herverdeling noemt", aldus Hollande.

De verklaringen van de Franse president lijken niet in tegenspraak met het opzet van het plan van de Commissie, dat eerder op de dag bij monde van een woordvoerster ook al aangaf dat Parijs steun wil geven aan een bindend spreidingssysteem, dat beperkt wordt in de tijd en enkel bij een plotse massale toestroom van vluchtelingen van toepassing is.

Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat de twee leiders hun ministeries van Binnenlandse Zaken de opdracht hebben gegeven om de voorstellen van de Commissie te bestuderen. "Er zijn vele vragen die nader onderzocht moeten worden", aldus Merkel, die zich onder meer afvraagt wat er moet gebeuren met zij die geen recht op asiel hebben.