Onderzoek naar financiële situatie Sint-Jans-Molenbeek

Er loopt een onderzoek naar het beheer van de begroting van Sint-Jans-Molenbeek. Dat bevestigt het Brusselse parket. "Het onderzoek bevindt zich echter in een absoluut beginstadium en het is dan ook niet wenselijk hier verdere verklaringen over af te leggen", zegt woordvoerster Ine Van Wymersch, woordvoerster
gemeentehuis Sint-Jans-Molenbeek

"Naar aanleiding van verschillende persartikels en reportages in april 2015, gewijd aan de precaire financiële situatie van de gemeente Molenbeek, heeft de federale gerechtelijke politie van Brussel het initiatief genomen een aanvankelijk proces-verbaal op te stellen", zegt de parketwoordvoerster.

"Dit proces-verbaal werd opgesteld lastens X en voor feiten die mogelijks gekwalificeerd kunnen worden als valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken door een openbaar ambtenaar. Het parket heeft de eerste plichten uitgeschreven en het is zo dat de eerste mogelijke getuigen inmiddels werden verhoord."

Volgens La Libre Belgique, die over het nieuws berichtte, is het gerecht met name geïnteresseerd in de belangrijke aanwervingsgolf in 2012, dat ook een verkiezingsjaar was. Van sommige van die aanwervingen werd nooit melding gemaakt in de begroting van de gemeente. Volgens de krant gaat het om zo'n 9 miljoen euro die niet in rekening werd gebracht, voor de periode 2010-2012. Het onderzoek zou zich ook toespitsen op de uitlating van schepen van Financiën, Abdelkarim Haouari, die melding maakte van "fictieve inkomsten".