Rutten gaat tekeer tegen "belastingideetjes"

Zowel CD&V en N-VA lanceerden de voorbije weken ideeën voor een taxshift. Maar dat is niet naar de zin van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, die kloek elke nieuwe belasting afblokt. Een taxshift is voor haar enkel wenselijk als die ook "economisch zinvol" is.
Jasper Jacobs

Wanneer de taxshift er komt, is voorlopig een open vraag. Voor de zomer? Na de zomer? De coalitiepartners zijn er niet uit, en onderstreepten de voorbije dagen één voor één dat ze zichzelf geen deadline opleggen. Dat neemt niet weg dat de zenuwachtigheid stijgt, en dan durft het in de Wetstraat wel eens vaker voorstelletjes te regenen.

Dat begon bij N-VA, waar Vlaams minister Liesbeth Homans voor een aanpassing van het kadastraal inkomen pleitte. Dat valt echter onder de noemer "vage en moeilijk te realiseren plannen", zoals de N-VA-minister Johan Van Overtveldt beklemtoonde. 

Concreter waren de voorstellen van federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V). Die stapt nu weliswaar mee in het plan om de huurprijzen te indexeren - in tegenstelling tot de lonen - maar wil in ruil verhuurders van meerdere woningen zwaarder belasten. Tegelijkertijd wil hij de btw harmoniseren én de tankkaarten aanpakken.

Vinger op de knip

De discussie over bedrijfswagens tijdens de vorige legislatuur ligt Open VLD nog altijd zwaar op de maag. Misschien was het dat wat de heftige reactie van voorzitster Gwendolyn Rutten in Het Laatste Nieuws uitlokte. "Nog nooit heeft een land zijn economie aan de praat gekregen door elke dag ballonnetjes over nieuwe belastingen op te laten", zegt ze. 

Ruten ergert zich duidelijk. Zo zei ze in "De ochtend": "Je kunt geen krant open doen of iemand lanceert er wel een voorstel om de belastingen te verhogen. Terwijl we die met deze regering willen verlagen."

De opstelling van Open VLD is duidelijk: de liberalen verzetten zich tegen nieuwe belastingen. Ze willen daarentegen maximaal inzetten op het terugdringen van de overheidsuitgaven. 

Rutten: "Die voorstellen zien er misschien uit als pogingen om tot meer rechtvaardigheid te komen, maar komen alleen neer op het treffen van wie werkt en gewerkt heeft. De bevolking krijgt de indruk dat de belastingdruk verder zal stijgen, terwijl deze regering net het omgekeerde ambieert. Dat is gevaarlijk. We hebben vertrouwen en investeringen nodig. Door onzekerheid te creëren, gaat de knip echter weer op de beurs."

Nu houdt de veelbesproken taxshift altijd een verschuiving van de lasten, en dus nieuwe belastingen, in. Wil Rutten dat dan wel? Ze toont zich een koele minnaar, niet voor het eerst overigens. "Alleen als die economisch zinvol is."