Schatkist onderzoekt uitgave lening op 50 jaar

Als gevolg van de lage rente gaat de Schatkist na of het opportuun is een lening op 50 jaar uit te geven. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verklaard in de Kamer. Hij verwacht op heel korte termijn uitsluitsel.

De rente stond in ons land nog nooit zo laag. De minister verwacht dat dit wellicht nog wel een tijdje zal duren, al is er volgens hem wel enige marge. Indien er commotie ontstaat - bijvoorbeeld als gevolg van de problemen in Griekenland - dan kan dat gevolgen hebben op de rente. Een weliswaar beperkte stijging, aldus Van Overtveldt, al merkt hij op dat elk cijfer na de komma nominaal wel enige impact heeft.

"Over het algemeen bestaat de beleidsstrategie inzake de staatsschuld erin voordeel te halen uit de zeer lage rentevoeten door op lange en zelfs zeer lange termijn uit te geven en op die manier de gemiddelde looptijd van de schuld te verlengen", verklaarde de minister. "Aldus gaat de Schatkist na of het opportuun is om een lening op 50 jaar uit te geven."

Hij gaf daarbij aan dat ook in andere lidstaten van de eurozone, die eveneens een eerder geringe economische groei kennen, de rente historisch laag staat. "Het feit dat België als geheel een spaaroverschot heeft, draagt er eveneens toe bij dat België ondanks de hoge overheidsschuld toch lage rentevoeten heeft", legde Van Overtveldt uit. Die schuld bedroeg eind vorig jaar 106,5 procent van het bbp. Volgens het meest recente financieringsplan nam de schuld toe van 355,36 naar 365 miljard euro.

De minister herinnerde eraan dat op 20 april voor het eerst een obligatie op vijf jaar werd uitgegeven met een negatieve rente. Voordien werden reeds sinds de tweede helft van vorig jaar schuldeffecten op de korte termijn met een negatieve rente uitgegeven.

Minister Van Overtveldt en zijn Begrotingscollega Hervé Jamar (MR) waren in de commissie Begroting en Financiën uitgenodigd voor de start van de bespreking van de begrotingscontrole. Verder dan hun inleidende uiteenzetting kwam de commissie niet. Op vraag van de oppositie werd het inhoudelijke debat uitgesteld tot volgende week, zodat eerst het Rekenhof zijn licht op de budgettaire werkzaamheden van de regering kan laten schijnen.