"Een debat kan, maar met aandacht voor takenpakket"

De onderwijsvakbonden staan niet afkerig tegenover een debat over een 22-urige werkweek in de derde graad van het secundair onderwijs, zoals Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, voorstelt. "Maar dat moet passen in een breder debat over de leerkrachtenloopbaan en het takenpakket", is de boodschap.
ERIC HERCHAFT

"Wij gaan het debat over een 22-urige werkweek niet uit de weg, maar het geld dat vrijkomt, moet het personeel ten goede komen. En dat is niet het geval bij de huidige voorstellen van Lieven Boeve", zegt Jos Van Der Hoeven, de secretaris-generaal van de christelijke onderwijscentrale (COC).

Boeve wil het geld aanwenden voor de aanvangsbegeleiding van nieuwe leerkrachten en voor het toepassen van het M-decreet. "Maar dan wordt het geld gebruikt om een gat te vullen waar de Vlaamse regering geen geld voor heeft, terwijl ze nota bene zelf het M-decreet heeft opgesteld", zegt Van Der Hoeven.

Volgens de vakbondsman zou met de maatregel 150 miljoen euro bespaard worden, maar zou hij ook meer dan 3.000 banen kosten. Hij moet passen in een ruimer debat, met bijvoorbeeld ook aandacht voor "werkbaar werk". Van Der Hoeven betreurt dat er niet gekeken wordt naar de redenen van de verschillende werkweken, zoals de taakdruk van de leerkrachten.

GO: "Belangrijk om naar totaalpakket te kijken"

In het debat over het aantal uren dat een leerkracht moet presteren, is het belangrijk om niet enkel rekening te houden met het aantal uren dat een leerkracht voor de klas moet staan, zegt Raymonda Verdyck, de topvrouw van het gemeenschapsonderwijs (GO!).

"Het loopbaandebat in het onderwijs moet dringend opgestart worden. We staan zeker niet weigerachtig tegen het voorstel van Lieven Boeve, maar zo'n voorstel moet bekeken worden in een bredere loopbaancontext", aldus Verdyck. "Nu wordt enkel naar de contacturen gekeken, de uren dat een leerkracht voor de klas staat, maar een leerkracht heeft veel meer taken. Het is dus belangrijk om naar het volledige takenpakket te kijken."

Zo moet er bijvoorbeeld ruimte zijn voor aanvangsbegeleiding en mentorschap door oudere leerkrachten.

OVSG: "Logisch dat mensen met hetzelfde ambt, hetzelfde aantal uren presteren"

Een gelijkschakeling van het aantal uren dat leerkrachten middelbaar onderwijs presteren, zou bespreekbaar moeten zijn, zegt ook Patriek Delbaere, algemeen directeur van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG).

"Mensen die dezelfde opdracht uitvoeren, zouden even lang moeten werken", aldus Delbaere. Zo moeten alle leerkrachten naast het lesgeven, de zogenoemde contacturen, ook voorbereidingen maken en leerlingen opvolgen. "Dat is een onderwerp dat besproken moet worden binnen het debat rond de hervorming van het onderwijs."

Delbaere wijst er nog op dat het middelbaar onderwijs het enige onderwijsniveau is waarin nog niet alle leerkrachten even veel uren presteren. "In het kleuter- en het lager onderwijs is het aantal uren al gelijkgetrokken, in het hoger onderwijs ook."

ACOD Onderwijs: "Maakt dit de job aantrekkelijker?"

"Met simplismen en door te pleiten voor een schoolopdracht scoort Lieven Boeve ongetwijfeld bij zijn achterban, maar draagt hij niet bij tot een sereen loopbaandebat", zegt algemeen secretaris Raf De Weerdt van ACOD Onderwijs. De belangrijkste doelstelling moet zijn dat minder collega's afhaken.

Boeve wil het schoolbestuur meer vrijheid geven bij het bepalen van de opdracht van de leraar. "Maken we de job aantrekkelijker door een starter twee uur meer te laten presteren? Zullen collega's op het einde van hun loopbaan de job draaglijker vinden als ze twee uur extra moeten presteren? Zal de overbevraging van het personeel teruggeschroefd worden door de schoolopdracht in te voeren?", vraagt De Weerdt zich af.

"Boeve maakt de vergelijking met de gelijkschakeling van arbeiders en bedienden, maar het resultaat van deze oefening was een onvolkomen compromis ergens tussen de twee statuten in", zegt De Weerdt. "Als Boeve deze vergelijking consequent zou doortrekken, dan zou hij voorstellen om iedereen 21 uren te laten presteren."

"Het is natuurlijk altijd gemakkelijk om te scoren voor de wedstrijd begonnen is. ACOD Onderwijs wenst het gesprek aan te gaan, maar zonder oekazes van wie dan ook."