"Kritiek van Homans is compleet van de pot gerukt"

De kritiek van Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) dat de missie naar Japan van premier Charles Michel (MR) en vicepremier Kris Peeters (CD&V) zonder overleg met Vlaanderen tot stand gekomen is, is "compleet van de pot gerukt". Dat heeft premier Michel gezegd bij monde van zijn woordvoerder.
Michel en Peeters tijdens hun missie in het station van Tokio.

De woordvoerder van de premier benadrukt dat de vertegenwoordigers van de regionale handelsagentschappen altijd betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de missie en aanwezig waren bij alle bedrijfsbezoeken. Homans had in het Vlaams Parlement gezegd dat er "nul komma nul overleg geweest met Vlaanderen".

"We nodigen Liesbeth Homans en Geert Bourgeois uit om contact op te nemen met de regionale vertegenwoordiger van FIT (Flanders Investment & Trade) in Japan om zich beter te informeren, want wat ze zeggen is compleet fout", zegt Michels woordvoerder. Volgens hem zijn de vertegenwoordigers van de regionale handelsagentschappen van bij de start van de voorbereiding van de missie "op de hoogte gebracht en geconsulteerd".

In Japan zelf waren ze aanwezig bij alle bedrijfsbezoeken en bij alle contacten. "Alleen tijdens de ontmoetingen met premier Abe en met de keizer waren ze er niet bij, dat kregen we niet geregeld."

"Compleet fout"

De Vlaamse economische vertegenwoordiger in Japan is Dirk De Ruyver. Michel stelt voor dat Homans met hem contact opneemt. "Dirk De Ruyver was ook aanwezig op het seminarie voor Japanse investeerders en is er voorgesteld geweest. De gegevens van de regionale vertegenwoordigers werden er verspreid."

"Wat Homans in het Vlaams Parlement verklaarde, is compleet fout en compleet van de pot gerukt", aldus de woordvoerder. "De federale regering heeft er een prioriteit van gemaakt om investeerders aan te trekken en jobs te creëren. Normaal doen we dit hand in hand met de regio's."

Overigens, de brief die Geert Bourgeois over de kwestie naar Michel gestuurd heeft, is nog niet aangekomen bij de premier. "Daar wachten we nog op."

"Bevoegdheidsoverschrijding"

Met hun missie naar Japan zijn premier Michel en vicepremier Peeters hun boekje te buiten gegaan. Buitenlandse handel is namelijk een gewestelijke bevoegdheid. Dat heeft Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) in het Vlaams Parlement gezegd. Homans zei ook dat er totaal geen overleg over de missie is geweest.

Het federale duo Michel-Peeters bracht vorige week een vierdaags bezoek aan Japan. Een van de doelen van de missie was om België aan te prijzen als een "business friendly" land en zodoende investeerders aan te trekken.

Maar daarmee komt de federale regering op het exclusieve terrein van de gewesten. Die zijn namelijk bevoegd voor buitenlandse handel en het aantrekken van buitenlandse investeerders. Volgens viceminister-president Liesbeth Homans - die antwoordde op een vraag van N-VA-parlementslid Karim Van Overmeire in de plaats van minister-president Geert Bourgeois (N-VA), zelf op missie in Nederland - is Vlaanderen niet betrokken geweest bij de federale missie, noch bij de voorbereiding, noch bij de vergaderingen ter plaatse.

Meer zelfs, langs Vlaamse kant is aangedrongen op een uitstel van de federale missie. "Men heeft gevraagd de missie uit te stellen tot 2016, wanneer we 150 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België vieren. Maar federaal heeft zich van dat advies niks aangetrokken", aldus Homans.

Homans: "Het is niet aan de federale regering om zulke zendingen op te zetten. Als ze dat toch doen, moeten ze inspraak vragen aan de gewesten en van de economische vertegenwoordigers van de gewesten. Zijn wij betrokken geweest? Neen, nul komma nul! Dit is een bevoegdheidsoverschrijding vanuit het federale niveau om u tegen te zeggen".

Minister-president Geert Bourgeois heeft ook meteen een brief gestuurd naar zijn federale ambtsgenoot Michel waarin hij de federale missie bestempelt als "schadelijk voor het imago van Vlaanderen en niet voor herhaling vatbaar".