Dodelijk bijengif algemeen verspreid in Vlaamse waterlopen

Het dodelijke bijengif neonicotinoïde is algemeen verspreid in de Vlaamse waterlopen. Dat blijkt uit een eerste meetcampagne van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meldt Het Belang van Limburg. Neonicotinoïden zijn insecticiden op basis van nicotineachtige stoffen.

De neonicotinoïden zijn zeer omstreden omdat ze voor massale bijensterftes zorgen en ook een bedreiging vormen voor vogels, vissen en zoogdieren. Wetenschappers en natuurverenigingen eisen een totaalverbod in Europa.

Tot nu toe was onduidelijk in welke mate deze stof in Vlaanderen gebruikt worden, maar na de eerste meetcampagne van de VMM is daar geen twijfel meer over. De drie onderzochte insecticiden zijn op respectievelijk 90 procent, 44 procent en 26 procent van de meetplaatsen vastgesteld. Voor twee van de drie stoffen zijn toetswaarden overschreden, zelfs in het voorjaar wanneer die producten verboden zijn.

"Neonicotinoïden worden in gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Hoewel enkel de landbouwsector deze producten in specifieke periodes mag gebruiken, vinden we de stoffen toch massaal terug in onze waterlopen", aldus Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. Volgens de VMM wijzen de meetgegevens op een significant effect op het ecosysteem.