Marghem moet morgen opnieuw voor Kamercommissie verschijnen

De Conferentie van Voorzitters in de Kamer heeft beslist dat energieminister Marie-Christine Marghem (MR) donderdagochtend opnieuw voor de commissie Bedrijfsleven moet verschijnen, na verwijten dat ze het parlement meermaals heeft voorgelogen over een juridische nota rond de levensduurverlenging van de kerncentrale Doel 1.

"Er komt morgenochtend een extra commissie met Marghem, waar ze op de verschillende vragen moet antwoorden. Na de nieuwe fouten gisteren was dat een must", zegt Groen-fractieleider Kristof Calvo na de beslissing van de Conferentie van Voorzitters.

De oppositie nam Marghem dinsdag al zwaar onder vuur in de commissie. De week voordien had de MR-minister een handgeschreven juridische nota verdeeld, maar op vragen van de parlementsleden naar eventueel extern advies hield ze steeds vol dat daar geen sprake van was.

Groen en Ecolo brachten echter aan het licht dat haar nota in grote mate overeenkomt met een nota van advocatenkantoor Janson, weliswaar zonder bepaalde kritische passages. De oppositie verwijt Marghem dus dat ze het parlement voorloog.

Bovendien bleef Marghem dinsdag volhouden dat de nota van Janson slechts via haar administratie tot bij haar kwam, hoewel de nota in de eerste zin stelt dat ze op 24 april 2015 besteld werd door het kabinet-Marghem. Dat de minister woensdagavond in Terzake op Canvas dan ook nog eens zei dat ze de nota al maanden in haar bezit had, was er voor Groen en Ecolo helemaal te veel aan.

"De meerderheid heeft ingestemd met de vraag van de oppositie om de commissie bijeen te roepen", bevestigt sp.a-fractieleidster Karin Temmerman. "Bedoeling is de problemen uit te klaren vóór de tweede lezing van het wetsontwerp volgende week dinsdag."

Nog volgens Calvo zal Marghem donderdag ook het extra advies van de Raad van State moeten vrijgeven dat ze inwon over een amendement dat de verlenging van de levensduur van Doel 1 retroactief mogelijk moest maken. Dinsdag weigerde de minister dat nog, argumenterend dat ze het amendement toch niet zou voorleggen omdat het advies van de Raad van State vernietigend was.