Marghem moet opnieuw naar de Kamercommissie

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) moet morgen opnieuw voor de Kamercommissie Bedrijfsleven verschijnen in verband met haar wetsontwerp over het langer openhouden van de kerncentrales Doel 1 en 2. Volgens Groen-fractieleider Kristof Calvo heeft ze onterecht beweerd dat ze het juridisch advies daarover al maanden in haar bezit had. Ook van de Raad van State komt er tegenwind.
Jasper Jacobs

Waarover gaat het? Vorige week presenteerde minister Marghem in de Kamercommissie een handgeschreven juridische nota met advies over het langer openhouden van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2. Oppositiepartijen Groen en Ecolo stelden toen al vragen of het geen extern advies was, maar ze hield vol dat daar geen sprake van was.

Groen en Ecolo konden echter de hand leggen op een studie van het in energie gespecialiseerde advocatenkantoor Janson en stelden vast dat die in grote mate overeenkomt met de nota van Marghem. "Voor 90 procent overgeschreven", luidde het. Plagiaat dus, maar de minister heeft volgens de groenen het parlement ook voorgelogen omdat ze de oorspronkelijke tekst in haar voordeel zou hebben omgebogen.

Gisteren al stelde de minister dat de nota slechts via haar administratie tot bij haar is gekomen, hoewel die in de eerste zin stelt dat ze op 24 april besteld werd door het kabinet-Marghem. Dat de minister gisteravond in "Terzake" verklaarde dat ze de nota al maanden in haar bezit heeft, is er voor Groen en Ecolo te veel aan.   "Opnieuw probeert de minister het parlement en de publieke opinie voor te liegen. Ze bestelde de nota immers zelf eind april. Dat staat zwart op wit in de nota zelf die ondertussen iedereen kan consulteren", zegt Calvo.

Groen eiste ook dat dat de Kamercommissie Bedrijfsleven vervroegd bijeenkomt over de kwestie. Een eis die nu ingewilligd wordt door de Conferentie van Voorzitters in de Kamer. "Donderdag komt er een extra commissie waar ze op verschillende vragen zal moeten antwoorde. Na de nieuwe fouten van gisteren was dat een must."

De Standaard meldde vanmorgen dat ook de Raad van State scherpe kritiek heeft geformuleerd op de werkwijze van Marghem in verband met het langer openhouden van Doel 1. Ze had een amendement op haar wetsontwerp voorbereid om de vergunning voor Doel 1 te verlengen met terugwerkende kracht.