"Zo blij dat hij mijn excuses aanvaard heeft"

20 jaar geleden werd Chad Michael Morrisette als kind op school danig gepest omdat hij zich als een homoseksueel gedroeg ("Je kon het wellicht merken aan mijn gedrag"). Enkele weken geleden kreeg hij via Facebook een bericht van een van de pestkoppen van toen, Louie Amundson. Deze laatste verontschuldigde zich voor zijn gedrag van toen. Morissette, nu 34, aanvaardde de excuses en toonde zich op diverse nieuwsmedia erg tevreden over de excuses, ook al kwamen ze zo laat. Die positieve reactie, die uitvoerig becommentarieerd werd op nieuwsmedia wereldwijd, bleek uiteindelijk ook voor Amundson zelf een opluchting.

Amundson, die nog altijd in Alaska woont, terwijl Morissette verhuisde naar Californië, gaf op Yahoo Parenting en nieuwswebsite Today meer uitleg over hoe hij tot zijn excuses gekomen was: "Je kan je verleden niet veranderen, maar dat betekent niet dat dat verleden geen deel van je persoon uitmaakt. Hoe ik hem genoemd heb, dat kan ik niet terugnemen. En ook niet het aantal keer dat ik hem bedreigd heb. Dat zijn geen excuses voor de manier ik me als kind tegenover hem gedragen heb. Maar als volwassene kan ik niet anders dan het met hem goed te maken."

"Toen mijn dochter me vroeg of ik ooit iemand gepest had, dat was de eerste keer dat ik aan die periode van 20 jaar geleden terug dacht. Ik moest eerlijk zijn en bevestigend antwoorden. Het heeft dan nog een paar weken geduurd vooraleer ik de moed had om mijn excuses aan te bieden."

"Dat hij mijn excuses aanvaardt, ik voelde me er tegelijkertijd beschaamd en opgelucht door. Ik was verplicht me te verontschuldigen, maar hij moest me daarom geen vergiffenis schenken. Dat hij dat kan, maakt hem in ieder geval een persoon met een sterk karakter. Ik had eerder verwacht dat hij zou reageren van: "Je kunt je excuses steken waar…" en dat ze toch wel een beetje te laat kwamen. Nee, ik vind het prachtig hoe hij gereageerd heeft."

"Ik vind het alleen jammer dat ik mijn excuses niet eerder aangeboden heb."

lees ook