Brusselse rechter beveelt opheffing vliegroute "Leuven Rechtdoor"

De vliegroute "Leuven Rechtdoor" moet binnen de drie maanden opgeheven worden. Dat heeft een Brusselse kortgedingrechter beslist. De vliegroutes vanop Brussels Airport moeten ook teruggebracht worden naar de situatie van voor 6 maart 2014, zo niet moet de Belgische staat een dwangsom van 50.000 euro per dag betalen.

De route "Leuven Rechtdoor" maakte deel uit van het plan Wathelet dat in het voorjaar van 2014 werd ingevoerd. Voor de wijziging van de vliegroute draaide een deel van de vliegtuigen, die opstegen vanop Brussels Airport richting Leuven, nog voor de universiteitsstad rechtsaf richting het baken van Huldenberg. Sinds de wijziging vliegen ze nog een tijd rechtdoor en nemen pas voorbij Leuven de bocht.

Die nieuwe route zette heel wat kwaad bloed. De gemeente Rotselaar diende samen met Haacht, Holsbeek en Aarschot een milieustakingsvordering in.

"Rotselaar kende altijd al dalende vliegtuigen boven haar grondgebied, meer bepaald 70 procent van alle dalende vliegtuigen", zegt burgemeester Dirk Claes van Rotselaar. "Sinds maart 2014 stijgen er bij oostenwind echter ook vliegtuigen op boven de gemeente, namelijk 25 procent van alle stijgende vliegtuigen. Dit betekent dat er geen enkele dag meer was zonder veel geluidshinder."

Verzet mogelijk

De nieuwe vliegroute leidde tot de oprichting van een actiegroep, "Leuven Rechtdoor". Toen begin april twee andere vliegroutes, boven Brussel, op rechterlijk bevel werden geschrapt, riep die actiegroep federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) op om ook de route boven Leuven te schrappen. Dat gebeurde vooralsnog niet maar de Brusselse kortgedingrechter is nu wel ingegaan op de eis van de gemeentes Haacht, Holsbeek, Rotselaar en Aarschot. Alvast het Rotselaarse gemeentebestuur toont zich daar tevreden over.

De beschikking van de kortgedingrechter is wel bij verstek uitgesproken. De Belgische Staat kan dus nog verzet aantekenen.