Desinvesteringen bezorgen Gimv fors meer winst

Investeringsmaatschappij Gimv heeft in het boekjaar 2014-2015 een nettowinst van 136 miljoen euro gerealiseerd, tegen 15 miljoen euro vorig boekjaar. De winstgroei is vooral te danken aan de meerwaarden op de desinvesteringen van de portefeuille, zo blijkt uit een persbericht. Maar ook de bestaande portefeuille werd meer waard.

De Gimv verkocht vorig jaar voor in totaal 367,5 miljoen euro participaties, inclusief de verkoop via co-investeringsfondsen. Dat is een verdrievoudiging tegenover vorig boekjaar en het hoogste cijfer sinds 2008. De verkoop gebeurde gemiddeld aan het dubbele van de oorspronkelijke aanschafwaarde.

Daarnaast werd in het boekjaar 2014-2015 voor 191 miljoen euro geïnvesteerd (inclusief via co-investeringsfondsen) in nieuwe bedrijven en bestaande participaties.

"We hebben de vruchten geplukt van volgehouden investeringstrajecten, een gunstig klimaat op de financiële markten en een voorzichtig economisch herstel", vatte gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere het boekjaar samen.

Ondanks de forse winstgroei blijft het dividend onveranderd, op 2,45 euro bruto of 1,84 euro netto per aandeel.