Elke Sleurs: "Deze wissel is geen degradatie"

Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) is naar eigen zeggen niet teleurgesteld dat ze niet meer bevoegd is voor de Bestrijding van Fiscale Fraude. "Ik krijg een nieuwe bevoegdheid en sta er eentje af", zegt ze in "Villa Politica". "Grootstedenbeleid past beter bij Armoedebestrijding dan Fiscale Fraude."

Sleurs is voortaan bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Wetenschapsbeleid en Grootstedenbeleid. Die laatste bevoegdheid komt van haar collega en partijgenoot Jan Jambon. In ruil daarvoor wordt minister van Financiën Johan Van Overtveldt bevoegd voor Bestrijding van Fiscale Fraude.

De staatssecretaris verliest daarmee haar grootste bevoegdheid, maar zelf ziet ze het zo niet. "Al mijn bevoegdheden zijn even belangrijk", zegt ze in "Villa Politica". "Het is coherenter en efficiënter dat Grootstedenbeleid bij Armoedebestrijding komt. Om de coherentie door te trekken gaat Fraudebestrijding naar Van Overtveldt."

Ze ontkent voorts dat haar beleid op het gebied van Fraudebestrijding een lege doos was. "Ik heb al mijn bevoegdheden met evenveel enthousiasme uitgevoerd. Mijn fiscaal plan ligt klaar om naar het parlement te gaan. We zetten onder meer in op datamining en internetfraude", zegt ze. "We hebben al heel wat gedaan, maar het kan nog beter en efficiënter. Vandaar deze wissel."

Sleurs vindt ook dat er geen fouten zijn gemaakt bij de regeringsvorming. "We moeten na een paar maanden durven zeggen dat het optimaler kan", zegt ze daarover. "We moeten immers nog enkele jaren voort. Op het einde van de rit tellen de resultaten. Niet de veranderingen nu. Het is goed dat we in eigen boezem kijken." Ze benadrukt ook dat dit "geen degradatie" is. "Ik sta volledig achter de keuze die we gemaakt hebben. Ik sta een bevoegdheid af en neem er eentje terug. We hebben die beslissing samen genomen (red. Sleurs, samen met haar partij de N-VA)."