Hart- en vaatziekten en kanker blijven belangrijkste doodsoorzaken

Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak bij de Belgen, zelfs al daalt hun relatieve belang elk jaar. Kanker staat op de tweede plaats. Dat blijkt uit de meest recente tendensen in doodsoorzaken voor het jaar 2012. In dat jaar overleden opvallend meer mensen, als gevolg van de vergrijzing.

In 2012 stierven in totaal 109.034 mensen die wettelijk in België verbleven: 53.800 mannen en 55.234 vrouwen. In 2011 stierven nog 104.247 mensen, in 2013 waren dat er 109.295, iets meer dan in 2012.

De FOD Financiën beschikt nu over cijfers rond de doodsoorzaken van de Belgen tussen 1998 en 2012. De belangrijkste doodsoorzaak zijn al jaren de hart- en vaatziekten (28,8 procent), al is hun belang sinds 1998 (36 procent) aanzienlijk gedaald.

Kanker staat op de tweede plaats (26 procent), gevolgd door longziekten (10,4 procent), "die opvallend stabiel blijven qua aantal en relatief belang", aldus de FOD. Kwaadaardige tumoren in het ademhalingsstelsel (6,0 procent), de dikke darm (2,7 procent), de borst (2,1 procent) en de prostaat (1,3 procent) behoren tot de meest voorkomende vormen van kanker.

Minder verkeersdoden, zelfdoding stabiel

Het belang van verkeersongevallen (0,7 procent) neemt als niet natuurlijke doodsoorzaak langzaam af, klinkt het nog. In 2012 kwamen 770 mensen om door een vervoersongeval: 584 mannen en 186 vrouwen. Ter vergelijking: in 1998 stierven 1.151 mannen en 458 vrouwen in dergelijk ongeval. Dat is 1,5 procent van het totale aantal overlijdens.

Het aantal zelfmoorden tot slot, is over de hele periode stabiel gebleven op 1,9 procent, zowel in 1998 als in 2012.