Inkomenskloof België kleiner dan in andere OESO-landen

De rijkste tien procent van de Belgen verdient nu zes keer zoveel als de armste tien procent. Daarmee is de inkomenskloof in ons land kleiner dan in de meeste OESO-landen. Opvallend: sinds de crisis is de ongelijkheid in België nog afgenomen. In de meeste landen nam ze toe.

Sinds de crisis is de inkomenskloof in ons land kleiner geworden, terwijl die in de meeste landen de laatste jaren nog is gegroeid. Dat hindert de economische groei in de geïndustrialiseerde wereld: in 20 jaar tijd is een groei opgetekend van alles samen 28 procent. Zonder de flink gestegen inkomenskloof was dat 33 procent geweest, raamt de OESO.

Een van de redenen is dat laaggeschoolde ouders nog minder investeren in het onderwijs van hun kinderen, als de inkomenskloof groeit. Daardoor doen kinderen van laaggeschoolden het nog minder goed op school, raken ze nog moeilijker aan een job en hebben ze het lastiger om een beter leven op te bouwen. Het is een vicieuze cirkel die uiteindelijk ook slecht is voor de economie, zegt de OESO.

Ook het groeiende aantal mensen dat deeltijds werkt, met tijdelijke contracten of als zelfstandige, is een belangrijke reden voor toegenomen ongelijkheid. De OESO beklemtoont ook dat de zogenoemde gender gap, het verschil in loon tussen man en vrouw, aangepakt moet worden.

Opvallend is dat de inkomensongelijkheid in ons land gedaald is sinds de crisis die startte in 2008. In de meeste landen van de OESO nam ze in die periode toe. Alleen in IJsland daalde de ongelijkheid nog meer dan in ons land.