Kir: "Ik reageerde door ontoelaatbaar fysiek en psychologisch geweld"

PS-Kamerlid Emir Kir heeft een klacht van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan zijn been, omdat hij tussenbeide gekomen is bij de repatriëring van een Nigeriaanse vrouw. "Ik zou het opnieuw doen", zegt hij.

Op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (beiden N-VA) heeft de FOD Binnenlandse Zaken een klacht tegen Kir ingediend omdat hij de aanzet zou hebben gegeven tot een opstand in het vliegtuig dat de vrouw van Brussel naar Casablanca moest brengen. Ze zou zich hevig hebben verzet en luidkeels hebben geprotesteerd tegen haar repatriëring, schrijven de kranten van de Persgroep.

Volgens Kir was de situatie op menselijk vlak onhoudbaar geworden en begonnen de passagiers zich op een bepaald moment ongerust te maken. Na het nodige duw- en trekwerk stuurde de politie hen echter wandelen, zegt Kir. De rust zou pas teruggekeerd zijn nadat een Afrikaanse man met de vrouw had gepraat.

"Ik heb in de eerste plaats als mens gereageerd, zoals de andere passagiers", zegt Kir. "Of je nu papieren hebt of niet, je blijft een mens. We reageerden omdat we zagen dat er sprake was van ontoelaatbaar fysiek en psychologisch geweld. Het geschreeuw van deze vrouw was onuitstaanbaar. Ik weet niet hoe het afgelopen zou zijn als we niet waren tussenbeide gekomen."

Dat hij nu een klacht aan zijn been heeft, deert Kir niet. "We blijven vechten tegen zij die de regels van het democratisch functioneren van België willen wijzigen. Deze reactie toont aan dat deze regering, en dan vooral de N-VA, het gebruik van geweld bij uitwijzingen opportuun acht."

Kir gaat zelf Jambon en Francken interpelleren in de Kamer.