Michel: "Hele regering blijft achter Marghem staan"

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) blijft de steun genieten van de voltallige regering. De oppositie verwijt haar dat ze het parlement meermaals heeft voorgelogen over de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2.

Het is dus aardig heet geworden onder de voeten van de minister, maar ze blijft de steun genieten van de voltallige regering, liet premier Michel intussen weten. Hoewel N-VA, CD&V en Open VLD erkennen dat er de voorbije dagen toch "vragen zijn gerezen", sluiten ze de rangen nu de minister een bolwassing heeft gekregen.

De minister zelf wijt haar communicatie aan haar temperament. "U kent mijn karakter, maar laat dat er ons niet van weerhouden om een ernstig debat te voeren", zei ze in de commissie. Voorts benadrukt ze dat ze het dossier ernstig neemt en dat ze blij is dat ze de kans krijg om op de bezorgdheden te antwoorden. Premier Michel zei na de ministerraad dat zijn partijgenote niet tot de orde is geroepen. Michel wil een onderscheid maken tussen de inhoud van het dossier en de "modaliteiten van het debat" in de Kamer.

Zo benadrukte hij dat zijn regering beslissingen heeft moeten nemen met effecten op korte termijn, met de bevoorradingszekerheid en de prijs van energie voor de gezinnen en ondernemingen in het achterhoofd. De verlenging van de levensduur van Doel 1 en 2 zijn een "duidelijke keuze" in die optiek, luidde het. Daarnaast wil de ploeg-Michel samen met de gewesten een visie op de langere termijn uitdokteren.

Premier Michel benadrukte ook het belang van transparantie. Hij legde uit dat minister Marghem in de voorbereiding van de juridische teksten voor het parlement heeft nagedacht over een amendement op haar wetsontwerp. Wegens juridische redenen besliste de ministerraad het amendement niet goed te keuren. Parallel kwam er evenwel het advies van de Raad van State dat negatief was voor het amendement, aldus de eerste minister, die Marghem heeft gesuggereerd amendement én advies aan het parlement over te maken.