Rush op renovatiepremie leidt tot achterstand

De verwerking van de aanvragen voor een renovatie-, aanpassings- of verbeteringspremie loopt vertraging op. Die vertraging heeft te maken met het grote aantal aanvragen die zijn ingediend sinds de grote hervorming van het systeem is aangekondigd. Minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) voorziet 54,4 miljoen euro extra om de piek in het aantal aanvragen op te vangen. Dat leidt CD&V-parlementslid Griet Coppé af uit het antwoord van de minister in de commissie Wonen.

Wie zijn woning renoveert, verbouwt of aanpast, kan onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen van de Vlaamse overheid. Wie specifieke problemen in een woning van minstens 25 jaar oud verhelpt, komt in aanmerking voor de verbeteringspremie van maximum 1.250 euro. 65-plussers die hun woning aanpassen aan de fysieke ongemakken die de leeftijd met zich meebrengt, kunnen beroep doen op de aanpassingspremie. Voor grondige renovaties kan men maximaal 10.000 euro premie krijgen in de vorm van een renovatiepremie.

De renovatiepremie werd eind vorig jaar hervormd tot een belastingvermindering of -krediet waarbij de premie wordt terugbetaald over een 3-jarige periode. Deze wijziging gaf in oktober en november 2014 aanleiding tot een boost in het aantal aanvragen. Die piek veroorzaakt ook een vertraging in de verwerking van de dossiers.

"Maandelijks meer dan 7.000 aanvragen"

Minister Homans: "Waar voordien maandelijks 1.500 aanvragen voor een renovatiepremie werden ingediend, kreeg de administratie in oktober en november maandelijks meer dan 7.000 aanvragen te verwerken. Om die stijging van het aantal aanvragen het hoofd te bieden, werd bij de recente begrotingsherziening het budget voor de uitbetaling van de premies significant opgetrokken met 54,4 miljoen euro. Dit betekent een stijging van 34,2 miljoen naar 88 miljoen euro. Er wordt nu 75 miljoen euro voorzien voor de renovatiepremie en 13 miljoen euro voor de uitbetaling van verbeterings- en aanpassingspremies.

"Belangrijk is nu dat deze aanvragen met bekwame spoed worden afgehandeld zodat mensen die geïnvesteerd hebben niet te lang op hun premie moeten wachten", reageert Griet Coppé.