"Situatie rond Hollandse Knoop wordt nog erger dan gevreesd"

Naarmate er meer details bekend raken over de precieze inhoud van de plannen rond de Antwerpse Oosterweelverbinding, ontstaan er alleen nog maar meer redenen om ertegen te protesteren. Dat vindt althans Wouter Van Besien (Groen).

Groen analyseerde naar eigen zeggen de voorbije weken de meest recente Oosterweelplannen die openbaar gemaakt zijn over de omgeving van Borgerhout, Deurne en Merksem. "De Vlaamse regering is daar helemaal niet transparant over, je moet de informatie zelf bij elkaar sprokkelen", zegt Van Besien. "Er is in deze omgeving nu al veel protest tegen Oosterweel, maar dat is meestal gebaseerd op een soort 'aanvoelen'. Het is pas naarmate de plannen echt duidelijk worden in bijvoorbeeld bouwaanvragen, dat omwonenden gaan beseffen wat er concreet op hen afkomt."

Met name rond de geplande verkeerswisselaar tussen de Turnhoutsebaan en het Sportpaleis (de 'Hollandse Knoop') zou de situatie nog veel minder rooskleurig worden dan tot nu toe werd voorgesteld, stelt Van Besien. "Het aantal baanvakken stijgt explosief, voor fietsers ontstaan er onveilige situaties, het viaduct van Merksem verdwijnt niet in een diepe sleuf en veel kosten worden doorgesluisd naar stad en districten", somt Van Besien op.

Volgens hem zullen de gevolgen van de Hollandse Knoop tot ver in de omgeving te voelen zijn, bijvoorbeeld door te gaan van 14 naar 22 baanvakken pal naast enkele hoge appartementsgebouwen aan het Cogelsplein in Deurne. Het zit Groen verder ook hoog dat de Vlaamse regering trots is op de aanleg van het Singelfietspad. "Men zwijgt immers over de onveilige situatie die gecreëerd wordt, waarbij fietsers bijvoorbeeld een kruispunt moeten trotseren waar wagens kunnen afslaan zonder met verkeerslichten rekening te moeten houden."