Cameron begint Europees offensief

De Britse premier David Cameron maakt van de Europese top in Riga gebruik om zijn Europese collega's te polsen over mogelijke hervormingen van de Europese Unie, hervormingen die hij in een referendum wil voorleggen aan het Britse volk.
Europees president Tusk, Cameron, en Commissie-voorzitter Juncker.

Welke wensen staan er op het verlanglijstje van Cameron? 

 • Een grotere macht voor de nationale parlementen om Europese wetgeving te blokkeren.
 • Het beperken van uitkeringen en andere sociale en fiscale voordelen voor immigranten uit de EU.
 • Steun voor een verdere uitbreiding van de EU, maar dan zo dat nieuwe volksverhuizingen richting Groot-Brittannië uitgesloten zijn.
 • De bureaucratie en de excessieve bemoeienis van Brussel op het bedrijfsleven inperken.
 • Bescherming van de City van Londen tegen Europese wetgeving.
 • Zekerheid dat maatregelen die genomen worden door de eurozone niet kunnen worden opgedrongen aan de EU-leden buiten de eurozone.
 • Een uitzondering voor Groot-Brittannië om de ambitie van de EU om een "alsmaar grotere unie" van Europese volkeren te vormen waar te maken.

Hoe wil Cameron de instroom van migranten uit andere (Oost)-Europese landen beperken?

 • EU-migranten die in Groot-Brittannië komen werken, zullen vier jaar moeten wachten voordat ze een beroep kunnen doen op allerlei voordelen zoals sociale huisvesting.
 • Migranten zullen geen kinderbijslag meer krijgen voor kinderen die niet in Groot-Brittannië wonen.
 • Migranten het land uitzetten als ze na zes maanden geen werk hebben gevonden.
 • Het recht beperken van migranten om familieleden van buiten de EU te laten overkomen.
 • Een versnelde uitwijzingen van veroordeelde criminelen.
 • Inwoners van nieuwe EU-landen de toegang tot het land ontzeggen totdat de economieën van beide landen "dichter naar elkaar toegegroeid " zijn.

Hoe reageren de andere Europese leiders op de Britse vragen? 

 • Enkele Europese leiders hebben gezegd dat ze willen luisteren naar de Britse wensen, maar dat er grenzen zijn aan de toegevingen die ze willen doen.
 • Cameron zegt dat zijn voorstellen een aanpassing van de Europese verdragen nodig maken, maar het is weinig waarschijnlijk dat de andere Europese leiders daaraan willen beginnen. Iedere aanpassing moet immers door de nationale parlementen worden goedgekeurd en in sommige landen moeten er referenda worden gehouden.
 • Iedere poging om de vrijheid van beweging binnen de EU te beperken, stuit op een njet van de Europese Commissie en van een hele reeks lidstaten, vooral die uit Oost-Europa.
 • Pogingen om uitzonderingen te bekomen voor de Londense City zullen waarschijnlijk op weinig sympathie van andere financiële centra in Europa kunnen rekenen.
 • Volgende week heeft Cameron aparte ontmoetingen met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande. Tegen de volgende Europese top wil hij met meer gedetailleerde plannen op de proppen komen.