Consumentenvertrouwen op hoogste niveau in vier jaar tijd

Het consumentenvertrouwen in België is, na een quasi-stabilisatie in de twee voorgaande maanden, in mei opnieuw opgeveerd. De indicator staat nu op -3, een niveau dat niet meer bereikt werd sinds juni 2011.

De macro-economische vooruitzichten zijn in mei beduidend verbeterd. De consumenten schatten volgens de Nationale Bank de algemene economische situatie voor de volgende maanden duidelijk rooskleuriger in.

Tegelijk is hun vrees voor een toename van de werkloosheid aanzienlijk teruggelopen. Wat hun persoonlijke situatie betreft, zijn de verwachtingen van de gezinnen aangaande hun toekomstige financiële situatie ongewijzigd gebleven. Hun spaarmogelijkheden zien ze niettemin in de komende twaalf maanden toenemen.