Defensie gaat vijf buitenlandse posten sluiten

Defensie gaat de komende maanden vijf posten van militaire attachés in het buitenland sluiten. Het gaat om de posten in Berlijn en Brasilia (die nog maar in 2013 geopend waren), Kampala (Oeganda), Pretoria (Zuid-Afrika) en Islamabad (Pakistan). De beslissing is hoofdzakelijk ingegeven door besparingen.

Momenteel heeft ons land een twintigtal militaire posten in het buitenland. Uit besparingen en na een grondige analyse bij Defensie over de evolutie van de veiligheidssituatie in de wereld, is nu dus beslist vijf van die posten te sluiten. Wel zouden op bepaalde plaatsen nieuwe goedkopere militaire vertegenwoordigingen komen, waarbij officieren binnen bepaalde ambassades worden tewerkgesteld. Dat is nu al het geval in Kiev.