Mogelijkheid om erfbelasting te betalen met kunstwerken zo goed als ongebruikt

De mogelijkheid om bij een overlijden de erfbelasting te betalen met kunstwerken, blijft zo goed als ongebruikt in Vlaanderen. Zo zijn er sinds 2006 maar twee dossiers ingediend, waarvan er dan nog één niet voldeed aan de voorwaarden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) op een vraag van Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

Bij een overlijden moeten de erfgenamen erfbelasting betalen op de nalatenschap. Die erfbelasting wordt normaal gezien in geld betaald. Maar er bestaat ook de mogelijkheid om die belasting te betalen met kunstwerken. Die mogelijkheid is ingeschreven in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het moet dan wel gaan om kunstwerken die behoren tot het Vlaamse erfgoed of die internationaal befaamd zijn. Een speciale commissie beoordeelt of aanvragen in aanmerking komen.

Maar in de praktijk wordt de mogelijkheid heel weinig gebruikt. Zo zijn er de voorbije jaren in Vlaanderen maar twee dossiers ingediend. Eén van die twee dossiers werd dan nog afgewezen omdat de kunstwerken "niet voldeden aan de kwalitatieve vereisten". In 2006 is er wel een dossier goedgekeurd voor een nalatenschap voor een bedrag van ruim 8,1 miljoen euro.

CD&V-parlementslid Schryvers vroeg aan minister Turtelboom ook wat er nadien met de kunstwerken gebeurt. Volgens de Open VLD-minister is het de bijzondere commissie die adviseert wat de beste bestemming is voor de kunstwerken. Op basis van dat advies is het dan de minister zelf die beslist waar de kunstwerken worden ondergebracht.