Nederland zet licht op groen voor Unesco-aanvraag van landloperskolonies

De Nederlandse regering heeft definitief beslist om de zogenoemde "Koloniën van Weldadigheid", voormalige landloperskolonies waar ook Wortel- en Merksplas-Kolonie in Vlaanderen toe behoren, voor te dragen voor de status van Unesco Werelderfgoed. Dat meldt de provincie Antwerpen, die als partner mee bij het project betrokken is.

De voorbije maanden toetste een internationale expertengroep het dossier van de kolonies al op onder meer draagkracht, draagvlak, haalbaarheid van de timing en het al dan niet unieke karakter ervan. De resultaten daarvan zouden nu positief blijken.

"Een plek op de Werelderfgoedlijst is nationaal en internationaal een sterrenstatus", vindt Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap, de vereniging die specifiek werd opgericht vanuit de provincie Antwerpen ter veiligstelling van Wortel- en Merksplas-Kolonie. "Het kan zorgen voor een enorme toeristische uitstraling en een economische impuls in de gebieden, met een stevig fundament in hun landschappelijke waarde."

Als alles volgens plan verloopt, zou de officiële erkenning er in 2018 moeten komen, niet toevallig precies 200 jaar na de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid, die de kolonies in het leven riep, en 25 jaar na het afschaffen van de wet op landloperij in België.

De Kolonies van Wortel, Merksplas, Frederiksoord, Ommerschans en Veenhuizen bestonden begin 19e eeuw nog uit verwaarloosde gronden, die vervolgens werden omgezet in landbouwgrond om armen er in hun eigen onderhoud te laten voorzien. Er werd ter plekke ook onder meer in onderwijs voorzien. Vandaag bestaan de domeinen uit bossen, open ruimte en historische gebouwen, doorsneden door statische dreven.