Rekenhof zegt dat deelstaten 124 miljoen te weinig kregen

De federale overheid zou volgens de meest recente economische cijfers 124,4 miljoen euro meer moeten doorstorten naar de gewesten en gemeenschappen. Dat zegt het Rekenhof in een rapport over de jongste federale begrotingscontrole.
Nicolas Maeterlinck

De regering gaat in de begrotingscontrole uit van een groei van 1,0% en een inflatie van 0%, de cijfers die het Planbureau op 12 februari naar voor schoof. Recentere ramingen van datzelfde Planbureau spreken van een groei van 1,2%, waardoor de middelen die naar gewesten en gemeenschappen vloeien 47,3 miljoen euro hoger uitvallen. De inflatie zou volgens de ramingen op 0,2% uitkomen, wat de middelen voor de deelstaten met 77,1 miljoen doet toenemen. Samen gaat het dus om 124,4 miljoen euro.

Facturen bij Justitie

Het Rekenhof heeft ook kritiek op het feit dat de regering 101 miljoen euro achterstallige facturen bij Justitie op vorige boekjaren boekt. "Deze werkwijze strookt niet met een nauwgezet boekhoudkundig beheer, aangezien het de betrokken FOD's de mogelijkheid geeft onbetaalde facturen op te stapelen en de kost retroactief te laten dragen door boekjaren uit het verleden waarvoor de regering geen rekenschap meer moet afleggen", luidt het in het rapport.

"De regering dacht de begrotingscontrole in maart op een drafje in één weekend te kunnen afwerken. Het Rekenhof fluit haar nu terug en zegt eigenlijk dat de regering haar huiswerk niet goed heeft gemaakt", zegt fractieleidster van oppositiepartij SP.A Karin Temmerman in een korte reactie.