VSOA-leden schieten voorstel Jambon massaal af

De leden van VSOA Politie -de grootste politiebond van het land- hebben het pensioenvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) massaal afgeschoten. Bij NSPV, de op 1 na grootste, stemde twee derde van de leden wel voor.

Het Grondwettelijk Hof schrapte vorige zomer het pensioenregime voor een groot deel van de politie, waardoor sommige agenten plots verschillende jaren langer moesten werken. Jambon was bereid dat wat te temperen, maar de onderhandelingen met de politiebonden liepen allerminst van een leien dakje.

Vorige woensdag legde Jambon de politiebonden zijn "best and final offer" voor. De kleinere socialistische en christelijke bonden wezen het voorstel meteen af. De grote bonden -VSOA en NSP - beloofden het voor te leggen aan hun achterban. Jambon zei daarbij meteen dat voor hem vooral het draagvlak telt, niet het fiat van alle vakbonden afzonderlijk.

VSOA Politie

Maar bij VSOA Politie -dat naar eigen zeggen 35 à 40 procent van het personeel vertegenwoordigt- kwam er vandaag een duidelijk njet. Na een negatief advies van de VSOA-top stemde negentig procent tegen. De afwijzing blijkt volgens VSOA "in alle provincies, bij zowel lokale als federale politie, bij zowel jonge als oudere collega's".

Bovendien, zo merkt voorzitter Vincent Gilles op, stemden ook een duizendtal agenten mee die geen lid zijn van het VSOA. "Ook bij hen stemde 88 procent tegen, dus ook daar is er geen draagvlak", argumenteert Gilles. Hij onderstreept dat te weinig rekening is gehouden met de verworven rechten en de bewuste keuzes die destijds gemaakt zijn bij de politiehervorming.

NSPV

Bij de NSPV -die volgens topman Gert Cockx 25 à 30 procent van het personeel vertegenwoordigt- stemde twee derde van de leden deze voormiddag wel voor de regeling.

Al gaat het ook hier om een "voorwaardelijk akkoord", aldus Cockx. NSPV wil meer garanties dat het tijdelijke systeem dat nu is uitgewerkt sowieso behouden blijft tot 2019, zelfs als de ruimere pensioenhervorming die in de plaats moet komen, sneller opschiet. En na 2019 zou het systeem niet abrupt mogen stoppen, maar geleidelijk moeten uitdoven, vindt het NSPV nog.

"Best and final offer"

Het "best and final offer" van Jambon is een systeem van non-activiteit, dat enkel zou gelden voor de agenten die ook voor het arrest van het Grondwettelijk Hof al recht hadden op een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58. Zij zouden vier jaar voor de normale leeftijd van vervroegd pensioen (nu nog 62, binnenkort 63 jaar) mogen stoppen met werken, weliswaar met enkel recht op degressief wachtgeld en zonder dat ze nog pensioenrechten zouden opbouwen.

Voor Jambon ging het hoe dan ook slechts om een tijdelijk regime. Het zou vervallen op het moment dat aan alle aangepaste pensioenregelingen bij de overheid een einde wordt gesteld. Volgende maand start het nieuwe Nationale Pensioencomité met de besprekingen daarover.