Vlaamse ombudsman geeft Oosterweel-actiegroepen gelijk

De Vlaamse ombudsman heeft kritiek op de manier waarop de Vlaamse regering het Oosterweel-dossier heeft aangepakt. Tegen De Morgen zegt hij dat de overheid de verschillende tracés niet op dezelfde manier heeft beoordeeld, waardoor de keuze voor het Oosterweel-tracé eigenlijk niet goed onderbouwd is. Concrete gevolgen heeft het oordeel van de ombudsman niet, want het gaat niet om een juridisch advies. Dat laatste komt de Raad van State toe.

In maart stapten de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal naar de Vlaamse ombudsdienst. Volgens hen is het milieu-onderzoek naar de sluiting van de Antwerpse ring niet correct verlopen en zijn het Meccano-alternatief en het Oosterweeltracé niet eerlijk met elkaar vergeleken.

Eigenlijk is de procedure met de Vlaamse ombudsdienst een laatste verzoeningspoging, maar in zijn eindverslag, dat De Morgen kon inkijken, zegt de ombudsman dat de standpunten van de Vlaamse regering en de actiegroepen onverzoenbaar zijn. "Ik vel geen juridisch oordeel, dat is de taak van de Raad van State. Ik zeg wel dat de overheid een aantal dingen beter niet had gedaan", zegt ombudsman Bart Weekers tegen De Morgen.

Volgens Weekers zijn de tracés niet op dezelfde manier beoordeeld. "Voor het Oosterweeltracé werden alle effecten cijfermatig berekend, voor Meccano niet. Ondanks het ontbreken van die berekening concludeerden de onderzoekers toch dat Meccano minder goed is. Dan krijg je uiteraard een weinig overtuigend argument."

Er is ook iets mis met de criteria waaraan de tracés zijn getoetst. "De spelregels werden gaandeweg tijdens het onderzoek veranderd. Neem bijvoorbeeld de meting van de effecten op de luchtkwaliteit. Eerst zou de overheid die metingen enkel binnen een welbepaalde perimeter van de ring uitvoeren, daarna werden ze over heel Antwerpen uitgevoerd. Op zich geen probleem dat die criteria worden aangepast, maar gooi die oorspronkelijke criteria niet zomaar weg."

Niet serieus?

"Allicht heeft de overheid goede redenen voor die aanpak. Maar ze heeft zich wel heel kwetsbaar opgesteld. Als je een onderzoek doet, dan moet het ook overtuigend zijn." Dat minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) de bezwaarschriften van de actiegroepen heeft beoordeeld, vindt Weekers ook niet helemaal koosjer. "Vroeger gebeurde die beoordeling door een externe dienst, nu niet meer. Het spreekt voor zich dat dat een reden is voor de indieners van de klacht om te spreken van een niet-serieuze beoordeling."

Ademloos en stRaten-generaal krijgen van de ombudsman tot 19 juli om naar de Raad van State te stappen. "Wij beseffen dat de ombudsman geen juridische macht heeft, maar dit advies versterkt ons verzoekschrift dat bij de Raad van State zal belanden", zegt Manu Claeys van StRaten-Generaal tegen De Morgen.