UGent verbiedt verkoop van notities en samenvattingen

Vanaf volgend academiejaar verbiedt de Universiteit Gent haar studenten om nog notities, samenvattingen en examenvragen te verkopen. In Vlaanderen gebeurt dit meer en meer, maar de universiteit meent dat de studenten het auteursrecht van de docenten schenden.

Vooral op online platformen als Stuvia en Graduator kopen en verkopen meer en meer Vlaamse studenten hun lesnotities en samenvattingen. Zeker nu de examens in het hoger onderwijs begonnen zijn, piekt de verkoop.

“Eind 2014, bij de vorige blokperiode, betaalden we in Vlaanderen 1.000 euro per week uit. De voorbije weken was dit het dubbele”, aldus Jaap van Nes, medeoprichter van de Nederlandse website Stuvia. “De Vlaamse markt toont heel veel potentieel, en dat zien we ook in onze voorlopige verkoopcijfers.” De gemiddelde verkoopprijs van een document bedraagt 5 euro, daar krijgt Stuvia dan 30 procent op.

De Vlaamse universiteiten zien dit echter niet graag gebeuren. Na klachten van een aantal docenten besloot de KU Leuven de verkoop van studie- en examenmateriaal te verbieden bij het begin van dit academiejaar. De Universiteit Gent gaat hen nu achterna: vanaf volgend academiejaar kunnen studenten die notities en samenvattingen verkopen voor de interne tuchtcommissie gebracht worden, dit kan tot schorsing of uitsluiting van de student leiden.

“Professoren gaven meer en meer aan dat ze niet akkoord waren dat hun materiaal verkocht wordt zonder hun toestemming. Al wat een docent in de les zegt, is dan ook auteursrechtelijk beschermd. Studenten die zonder toestemming van de docent lesnotities of samenvattingen verkopen, overtreden eigenlijk de wet. Wij willen onze studenten informeren dat dit niet kan”, klinkt het bij Stéphanie Lenoir, woordvoerster van de UGent. Studentenverenigingen mogen wel nog samenvattingen verkopen. Zij wijzen er samen met de Gentse studentenvertegenwoordigers op dat er geen kwaliteitsgarantie is. Ook vrezen ze dat enkel de meer begoede student toegang zou hebben tot die documenten.

"Wettelijk geen probleem"

Stuvia reageert verbaasd: “Dit gaat ons petje te boven. In Nederland zijn we al drie jaar actief en daar wordt er vijfmaal zoveel verkocht, dit zonder grote conflicten met de universiteiten. Vroeger verkochten studenten hun notities ook en toen werd er daar weinig op gezegd. Nu mag dit plots niet meer omdat het online gebeurt, dat begrijpen we echt niet.”

Ook bij het Belgische Graduator begrijpen ze de universiteiten niet. Oprichter Sacha Miodownik: “We zijn 100 procent zeker dat er wettelijk geen enkel probleem is. Zodra een student in zijn notities een eigen interpretatie geeft aan wat de docent zegt, bezit de student zelf auteursrecht op de tekst. Het gaat om een eigen product. Universiteiten en hogescholen moeten zich toch niet moeiten met wat studenten naast hun studies doen?”

Zowel bij Stuvia als Graduator wordt benadrukt dat documenten die een letterlijke weergave zijn van cursussen of examenvragen niet getolereerd worden.

Aan de Vrije Universiteit Brussel en de UHasselt lijken ze niet meteen van plan dergelijke maatregelen te treffen. Aan de Universiteit Antwerpen bekijken ze wel hoe ze de verkoop van studiemateriaal systematisch kunnen aanpakken.

Meest gelezen