Belgen bovengemiddeld tevreden over levenskwaliteit

De Belg is meer tevreden over zijn levenskwaliteit dan de meeste andere Europeanen. Dat is het belangrijkste besluit dat kan getrokken worden uit de eerste studie van Eurostat naar de kwaliteit van verschillende aspecten van het leven. De gemiddelde tevredenheid over het leven krijgt in België een score van 7,6 op 10, terwijl het Europese gemiddelde 7,1 bedraagt.

Omdat economische en sociale indicatoren zoals het bruto binnenlands product niet volstaan om aan te tonen hoe goed of slecht mensen het stellen, heeft Eurostat, het statistisch bureau van de EU, voor het eerst objectieve parameters samengegoten met subjectieve inschattingen van het leven. Het doel is "een licht te werpen op wat een impact kan hebben op de levenskwaliteit", zegt directeur-generaal Walter Radermacher.

Met een algemene tevredenheidsscore van 7,6 horen de Belgen bij de gelukkigste inwoners van Europa. De Denen, Finnen en Zweden (8,0) zijn het gelukkigst, ook de Nederlanders en de Oostenrijkers (7,8) voelen zich iets beter in hun vel dan de Belgen.

In bijna alle EU-lidstaten zijn mensen het meest tevreden over hun persoonlijke relaties. De Belgen vormen een van de weinige uitzonderingen. Zij geven hun huisvesting met 7,8/10 een hogere score dan hun relaties (7,7). Over hun financiële situatie (6,9) zijn de Belgen het minst tevreden. Maar daarmee zitten ze nog steeds flink boven het EU-gemiddelde (6,0).