Minder jongeren werkloos, meer 55-plussers

In Vlaanderen stijgt de werkloosheid alleen nog bij oudere werkzoekenden. Bij de andere leeftijdscategorieën is er een daling in vergelijking met vorig jaar. In het totaal is het aantal werkzoekenden gestegen met 1,1 procent, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Vlaanderen telde eind mei in totaal 220.189 niet-werkende werkzoekenden, 1,1 procent meer dan een jaar geleden. Die stijging is te wijten aan het hogere aantal oudere werkzoekenden. In alle andere leeftijdscategorieën is de werkloosheid namelijk gedaald. Zo daalde de jeugdwerkloosheid met 5 procent.

Volgens Vlaams minister van Werk Muyters tonen de cijfers aan dat de economie aan de beterhand is. "Dit zijn de beste cijfers die we in jaren al gezien hebben. Iedereen heeft een daling, alleen de 55-plussers scoren minder goed."

Dat komt volgens Muyters door de federale maatregel om oudere werkzoekenden langer beschikbaar te houden. "Dus het is door de wijziging van de wetgeving. Maar ik wil daar ook niet blind voor zijn. En gelukkig hebben we de laatste maanden zeer sterk ingezet op de ondersteuning voor 55-plussers."

Hij wijst erop dat sinds kort de sociale bijdragen voor 55-plussers gedaald zijn. Muyters hoopt dat ze daardoor langer aan de slag kunnen zijn.